Create your CV - It only takes a few seconds

Phú Mỹ Gia jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân viên Event

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ MỸ HƯNG
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tìm kiếm, thương thảo và hợp tác với những đối tác chiến lược, mục tiêu quảng bá và gia tăng giá trị thương hiệu.
  • Trình độ khá trở lên.
» Create your CV - It only takes a few seconds