Create your CV - It only takes a few seconds

Phú Mỹ Gia jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 8 jobs

Nhân viên giao nhận Bình Tân/ Tân Phú

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VIỆT MỸ ÚC
Thành phố Hồ Chí Minh
5.500.000 - VNĐ6.500.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tham gia các hoạt động team building, training kĩ năng theo chế độ của công ty.
 • Giao suất ăn giữa 2 cơ sở trường mầm non tịa Bình Tân và Tân Phú.

" Y TẾ" TRƯỜNG MẦM NON - QUẬN 11

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VIỆT MỸ ÚC
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • 5 Lê Đình Thụ, Tân Thành, Tân Phú.
 • 5 Lê Đình Thụ, Tân Thành, Tân Phú.
 • Chung cư Melody, 869 Âu Cơ, Tân Sơn Nhì, Tân Phú.
 • 114 Tên Lửa, Bình Trị Đông, Bình Tân.

GIÁO VIÊN/ BẢO MẪU TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TẾ

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VIỆT MỸ ÚC
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • 5 Lê Đình Thụ, Tân Thành, Tân Phú.
 • HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TẾ VIỆT MỸ ÚC - KID'S CLUB*.
 • Chung cư Melody, 869 Âu Cơ, Tân Sơn Nhì, Tân Phú.

" Y TẾ" TRƯỜNG MẦM NON - BÌNH THẠNH

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VIỆT MỸ ÚC
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • 5 Lê Đình Thụ, Tân Thành, Tân Phú.
 • Chung cư Melody, 869 Âu Cơ, Tân Sơn Nhì, Tân Phú.
 • Chung cư Tecco, 4449 Nguyễn Cửu Phú, Tân Tạo A, Bình Tân.

" TẠP VỤ " - TRƯỜNG MẦM NON BÌNH TÂN

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VIỆT MỸ ÚC
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ5.500.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • 5 Lê Đình Thụ, Tân Thành, Tân Phú.
 • Chung cư Melody, 869 Âu Cơ, Tân Sơn Nhì, Tân Phú.
 • Chung cư Tecco, 4449 Nguyễn Cửu Phú, Tân Tạo A, Bình Tân.

HIỆU TRƯỞNG/ HIỆU PHÓ - TRƯỜNG MN BÌNH TÂN

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VIỆT MỸ ÚC
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • 5 Lê Đình Thụ, Tân Thành, Tân Phú.
 • Chung cư Melody, 869 Âu Cơ, Tân Sơn Nhì, Tân Phú.
 • Chung cư Tecco, 4449 Nguyễn Cửu Phú, Tân Tạo A, Bình Tân.

"ĐẦU BẾP/ PHỤ BẾP" TRƯỜNG MẦM NON - BÌNH TÂN

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VIỆT MỸ ÚC
Thành phố Hồ Chí Minh
5.500.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT MỸ ÚC*.
 • 5 Lê Đình Thụ, Tân Thành, Tân Phú.
 • Chung cư Melody, 869 Âu Cơ, Tân Sơn Nhì, Tân Phú.
 • 45 Bác Ái, Bình Thọ, Thủ Đức.

BẢO VỆ TRƯỜNG MẦM NON- QUẬN 11, BÌNH TÂN, Q 9

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VIỆT MỸ ÚC
Thành phố Hồ Chí Minh
5.500.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • 5 Lê Đình Thụ, Tân Thành, Tân Phú.
 • Chung cư Melody, 869 Âu Cơ, Tân Sơn Nhì, Tân Phú.
 • Chung cư Tecco, 4449 Nguyễn Cửu Phú, Tân Tạo A, Bình Tân.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?