Create your CV - It only takes a few seconds

Phú Mỹ Gia jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 20 jobs

Nhân Viên Trợ Lý Nhân Sự

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HƯNG PHÁT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bình Tân, Gò Vấp, Phú Nhuận bởi CÔNG TY TNHH Mỹ Phẩm Hưng Phát.
 • Được tham gia các hoạt động team building và sự kiện lớn trong năm độc đáo, hấp dẫn.

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ BÊN MẢNG VĂN PHÒNG

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HƯNG PHÁT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 1, Quận 9, Quận 12, Phú Nhuận bởi CÔNG TY TNHH Mỹ Phẩm Hưng Phát.
 • Được tham gia các hoạt động team building và sự kiện lớn trong năm độc đáo, hấp dẫn.

Nhân Viên Hành chánh Văn Thư

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HƯNG PHÁT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phú Nhuận, Tân Phú, Thủ Đức bởi CÔNG TY TNHH Mỹ Phẩm Hưng Phát .
 • Phú Nhuận, Tân Phú, Thủ Đức Mức lương:
 • Được tham gia các hoạt động team building và sự kiện lớn…

Nhân Viên Trợ Lý Hành Chánh Văn Phòng

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HƯNG PHÁT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 1, Quận 12, Bình Tân, Tân Phú bởi CÔNG TY TNHH Mỹ Phẩm Hưng Phát.
 • Được tham gia các hoạt động team building và sự kiện lớn trong năm độc đáo, hấp dẫn.

NHÂN VIÊN Hành chánh LỄ TÂN

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HƯNG PHÁT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 10, Gò Vấp, Phú Nhuận bởi CÔNG TY TNHH Mỹ Phẩm Hưng Phát .
 • Quận 10, Gò Vấp, Phú Nhuận Mức lương:
 • Được tham gia các hoạt động team building và sự kiện lớn…

Nhân Viên Hỗ Trợ Nhập Liệu Và Lưu Trữ Hồ Sơ

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HƯNG PHÁT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Chánh bởi CÔNG TY TNHH Mỹ Phẩm Hưng Phát .
 • Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Chánh Mức lương:
 • Được tham gia các hoạt động team building và sự kiện…

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HƯNG PHÁT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 3, Phú Nhuận, Bình Chánh bởi CÔNG TY TNHH Mỹ Phẩm Hưng Phát .
 • Quận 3, Phú Nhuận, Bình Chánh Mức lương:
 • Được tham gia các hoạt động team building và sự kiện…

Nhân Viên Hỗ Trợ Mảng Lễ Tân

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HƯNG PHÁT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tân Bình, Tân Phú, Hóc Môn bởi CÔNG TY TNHH Mỹ Phẩm Hưng Phát .
 • Tân Bình, Tân Phú, Hóc Môn Mức lương:
 • Được tham gia các hoạt động team building và sự kiện lớn…

Nhân Viên Thư Ký Văn phòng

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HƯNG PHÁT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phú Nhuận, Bình Chánh, Hóc Môn bởi CÔNG TY TNHH Mỹ Phẩm Hưng Phát.
 • Được tham gia các hoạt động team building và sự kiện lớn trong năm độc đáo, hấp dẫn.

Nhân Viên Trợ Lý Hành Chính- Văn Phòng

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HƯNG PHÁT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 12, Bình Tân, Phú Nhuận bởi CÔNG TY TNHH Mỹ Phẩm Hưng Phát.
 • Được tham gia các hoạt động team building và sự kiện lớn trong năm độc đáo, hấp dẫn.