Create your CV - It only takes a few seconds

Phú Mỹ Gia jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 23 jobs

NHÂN VIÊN THƯ kÝ NHÂN SỰ

CÔNG TY THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỸ PHẨM QUỐC HƯNG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bình Tân, Gò Vấp, Tân Phú bởi Công Ty TM - DV Mỹ Phẩm Quốc Hưng.
 • Công Ty TM - DV Mỹ Phẩm Quốc Hưng đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:

Nhân Viên Nhập Dữ Liệu

CÔNG TY THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỸ PHẨM QUỐC HƯNG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú bởi Công Ty TM - DV Mỹ Phẩm Quốc Hưng.
 • Được tham gia các hoạt động team building và sự kiện lớn trong năm độc đáo, hấp dẫn.

Nhân Viên Hành chính Văn Thư

CÔNG TY THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỸ PHẨM QUỐC HƯNG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình bởi Công Ty TM - DV Mỹ Phẩm Quốc Hưng.
 • Được tham gia các hoạt động team building và sự kiện lớn trong năm độc đáo, hấp dẫn.

Thư Ký Hành chính Nhân Sự

CÔNG TY THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỸ PHẨM QUỐC HƯNG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 1, Quận 6, Quận 12, Phú Nhuận bởi Công Ty TM - DV Mỹ Phẩm Quốc Hưng.
 • Được tham gia các hoạt động team building và sự kiện lớn trong năm độc đáo, hấp dẫn.

Trợ Lý Nhân Sự

CÔNG TY THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỸ PHẨM QUỐC HƯNG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 1, Quận 12, Phú Nhuận, Tân Phú bởi Công Ty TM - DV Mỹ Phẩm Quốc Hưng.
 • Được tham gia các hoạt động team building và sự kiện lớn trong năm độc đáo, hấp dẫn.

Nhân viên Hành chính Văn Phòng

CÔNG TY THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỸ PHẨM QUỐC HƯNG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 12, Bình Tân, Tân Phú bởi Công Ty TM - DV Mỹ Phẩm Quốc Hưng.
 • Được tham gia các hoạt động team building và sự kiện lớn trong năm độc đáo, hấp dẫn.

Nhân Viên Tiếp Nhận Khách Hàng

CÔNG TY THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỸ PHẨM QUỐC HƯNG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bình Tân, Gò Vấp, Phú Nhuận bởi Công Ty TM - DV Mỹ Phẩm Quốc Hưng .
 • Bình Tân, Gò Vấp, Phú Nhuận Mức lương:
 • Được tham gia các hoạt động team building và sự kiện…

Nhân Viên Trợ Lý Hành Chính Văn Phòng

CÔNG TY THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỸ PHẨM QUỐC HƯNG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bình Tân, Tân Phú, Bình Chánh bởi Công Ty TM - DV Mỹ Phẩm Quốc Hưng .
 • Bình Tân, Tân Phú, Bình Chánh Mức lương:
 • 6.000.000 - 8.000.000 Vnđ/tháng Kinh nghiệm:

Lễ Tân - Hành chính

CÔNG TY THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỸ PHẨM QUỐC HƯNG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 12, Bình Tân, Phú Nhuận bởi Công Ty TM - DV Mỹ Phẩm Quốc Hưng.
 • Được tham gia các hoạt động team building và sự kiện lớn trong năm độc đáo, hấp dẫn.

Nhân Viên Quản Lý Hồ Sơ Và Dữ Liệu Nhân Sự

CÔNG TY THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỸ PHẨM QUỐC HƯNG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 4, Gò Vấp, Phú Nhuận bởi Công Ty TM - DV Mỹ Phẩm Quốc Hưng .
 • Quận 4, Gò Vấp, Phú Nhuận Mức lương:
 • Được tham gia các hoạt động team building và sự kiện lớn…