Phân Phối Và Bán Lẻ Bt Btcom jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 27 jobs
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Ðà Nẵng
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Báo date số lượng của các hàng chậm bán, tồn kho lâu ngày.
 • Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp Công ty.
 • Xác nhận số lượng nhập.
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Đắk Lắk +10 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành phân phối bán lẻ.
 • + Hướng dẫn điểm bán trưng bày và.
 • Hướng dẫn điểm bán nhập liệu báo cáo bán hàng.
 • + Check in điểm bán.
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Bình Phước
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành phân phối bán lẻ.
 • + Hướng dẫn điểm bán trưng bày và.
 • Hướng dẫn điểm bán nhập liệu báo cáo bán hàng.
 • + Check in điểm bán.
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Kinh doanh Ban lãnh đạo.
 • + Ban hành các chương trình khuyến mại, hỗ trợ bán hàng.
 • Tổng hợp các đề xuất chương trình khuyến mại (CTKM), hỗ trợ bán hàng (HTBH)…
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện khác theo sự chỉ đạo của giám sát bán hàng ban lãnh đạo công ty.
 • Hiểu rõ sản phẩm công ty đang phân phối, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ…
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Đề xuất thực hiện các CTKM đến người tiêu dùng.
 • Đảm bảo hình ảnh nhãn hàng trong mắt người tiêu dùng siêu thị.
 • Tìm hiểu thông tin về đối thủ cạnh tranh.
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Vĩnh Phúc
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành phân phối bán lẻ.
 • + Hướng dẫn điểm bán trưng bày và.
 • Hướng dẫn điểm bán nhập liệu báo cáo bán hàng.
 • + Check in điểm bán.
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một năm
 • Có tối thiểu 03 năm làm kế toán tổng hợp tại các công ty phân phối bán lẻ.
 • Theo dõi đôn đốc việc thực hiện nộp các loại thuế, phí, tiền thuê đất chính xác và…
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Ninh Bình +2 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • + Hướng dẫn điểm bán trưng bày và.
 • Hướng dẫn điểm bán nhập liệu báo cáo bán hàng.
 • + Truyền thông các chương trình hỗ trợ bán hàng của BTCom, VNP còn hiệu lực.
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi phân tích các diễn biến của đối thủ trên thị trường có thể ảnh hưởng tới thương hiệu của Công ty để đưa ra các biện pháp phản ứng phù hợp.