Create your CV - It only takes a few seconds

Phân Phối Và Bán Lẻ Bt Btcom jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 28 jobs
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Kiên Giang +10 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành phân phối bán lẻ.
 • + Hướng dẫn điểm bán trưng bày và.
 • Hướng dẫn điểm bán nhập liệu báo cáo bán hàng.
 • + Check in điểm bán.
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Hà Nội
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhập liệu dữ liệu hàng hóa nhập kho lên phần mềm Quản lý bán hàng.
 • Báo cáo tình hình hàng hóa tồn tổng kho hàng ngày cho phòng Sản xuất Mua hàng để thông báo…
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện khác theo sự chỉ đạo của giám sát bán hàng ban lãnh đạo công ty.
 • Hiểu rõ sản phẩm công ty đang phân phối, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ…
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Tuyên Quang +2 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành phân phối bán lẻ.
 • + Hướng dẫn điểm bán trưng bày và.
 • Hướng dẫn điểm bán nhập liệu báo cáo bán hàng.
 • + Check in điểm bán.
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Kinh doanh Ban lãnh đạo.
 • Ban hành các chương trình khuyến mại, hỗ trợ bán hàng.
 • Tổng hợp các đề xuất chương trình khuyến mại (CTKM), hỗ trợ bán hàng (HTBH)…
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Lưu giữ, theo dõi, quản lý, thực hiện các chính sách bán hàng liên quan đến kênh truyền thống, siêu thị, kênh bán hàng trực tiếp, kênh bán hàng online, bán hàng…
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Vĩnh Phúc
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành phân phối bán lẻ.
 • + Hướng dẫn điểm bán trưng bày và.
 • Hướng dẫn điểm bán nhập liệu báo cáo bán hàng.
 • + Check in điểm bán.
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Đề xuất thực hiện các CTKM đến người tiêu dùng.
 • Đảm bảo hình ảnh nhãn hàng trong mắt người tiêu dùng siêu thị.
 • Tìm hiểu thông tin về đối thủ cạnh tranh.
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Hòa Bình +1 location
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành phân phối bán lẻ.
 • + Hướng dẫn điểm bán trưng bày và.
 • Hướng dẫn điểm bán nhập liệu báo cáo bán hàng.
 • + Check in điểm bán.
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Bình Phước
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành phân phối bán lẻ.
 • + Hướng dẫn điểm bán trưng bày và.
 • Hướng dẫn điểm bán nhập liệu báo cáo bán hàng.
 • + Check in điểm bán.