Phân Phối Và Bán Lẻ Bt Btcom jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: PHÂN PHỐI VÀ BÁN LẺ BT BTCOM (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 27 jobs
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Kiên Giang +10 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành phân phối bán lẻ.
 • + Hướng dẫn điểm bán trưng bày và.
 • Hướng dẫn điểm bán nhập liệu báo cáo bán hàng.
 • + Check in điểm bán.
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Hà Nội
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhập liệu dữ liệu hàng hóa nhập kho lên phần mềm Quản lý bán hàng.
 • Báo cáo tình hình hàng hóa tồn tổng kho hàng ngày cho phòng Sản xuất Mua hàng để thông báo…
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Ðà Nẵng
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Báo date số lượng của các hàng chậm bán, tồn kho lâu ngày.
 • Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp Công ty.
 • Xác nhận số lượng nhập.
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Tuyên Quang +2 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành phân phối bán lẻ.
 • + Hướng dẫn điểm bán trưng bày và.
 • Hướng dẫn điểm bán nhập liệu báo cáo bán hàng.
 • + Check in điểm bán.
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Kinh doanh Ban lãnh đạo.
 • Ban hành các chương trình khuyến mại, hỗ trợ bán hàng.
 • Tổng hợp các đề xuất chương trình khuyến mại (CTKM), hỗ trợ bán hàng (HTBH)…
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện khác theo sự chỉ đạo của giám sát bán hàng ban lãnh đạo công ty.
 • Hiểu rõ sản phẩm công ty đang phân phối, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ…
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Đồng Nai
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành phân phối bán lẻ.
 • + Hướng dẫn điểm bán trưng bày và.
 • Hướng dẫn điểm bán nhập liệu báo cáo bán hàng.
 • + Check in điểm bán.
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Hà Nội
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Nộp chứng từ báo cáo kế toán theo quy định.
 • Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho kế toán.
 • Phối hợp với kế toán công nợ đối chiếu số liệu phát sinh hàng…
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Vĩnh Phúc
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành phân phối bán lẻ.
 • + Hướng dẫn điểm bán trưng bày và.
 • Hướng dẫn điểm bán nhập liệu báo cáo bán hàng.
 • + Check in điểm bán.
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Hòa Bình +1 location
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành phân phối bán lẻ.
 • + Hướng dẫn điểm bán trưng bày và.
 • Hướng dẫn điểm bán nhập liệu báo cáo bán hàng.
 • + Check in điểm bán.
Overall, how relevant are these jobs?