Phân Phối Và Bán Lẻ Bt Btcom jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Full-time (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 28 jobs
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Ðà Nẵng
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Báo date số lượng của các hàng chậm bán, tồn kho lâu ngày.
 • Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp Công ty.
 • Xác nhận số lượng nhập.
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Kiên Giang +10 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành phân phối bán lẻ.
 • + Hướng dẫn điểm bán trưng bày và.
 • Hướng dẫn điểm bán nhập liệu báo cáo bán hàng.
 • + Check in điểm bán.
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Hòa Bình +1 location
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành phân phối bán lẻ.
 • + Hướng dẫn điểm bán trưng bày và.
 • Hướng dẫn điểm bán nhập liệu báo cáo bán hàng.
 • + Check in điểm bán.
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện khác theo sự chỉ đạo của giám sát bán hàng ban lãnh đạo công ty.
 • Hiểu rõ sản phẩm công ty đang phân phối, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ…
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Tuyên Quang +2 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành phân phối bán lẻ.
 • + Hướng dẫn điểm bán trưng bày và.
 • Hướng dẫn điểm bán nhập liệu báo cáo bán hàng.
 • + Check in điểm bán.
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Kinh doanh Ban lãnh đạo.
 • Ban hành các chương trình khuyến mại, hỗ trợ bán hàng.
 • Tổng hợp các đề xuất chương trình khuyến mại (CTKM), hỗ trợ bán hàng (HTBH)…
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Bình Phước
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành phân phối bán lẻ.
 • + Hướng dẫn điểm bán trưng bày và.
 • Hướng dẫn điểm bán nhập liệu báo cáo bán hàng.
 • + Check in điểm bán.
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Đồng Nai
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành phân phối bán lẻ.
 • + Hướng dẫn điểm bán trưng bày và.
 • Hướng dẫn điểm bán nhập liệu báo cáo bán hàng.
 • + Check in điểm bán.
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Vĩnh Phúc
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành phân phối bán lẻ.
 • + Hướng dẫn điểm bán trưng bày và.
 • Hướng dẫn điểm bán nhập liệu báo cáo bán hàng.
 • + Check in điểm bán.
PHÂN PHỐI BÁN LẺ BT BTCOM
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Đề xuất thực hiện các CTKM đến người tiêu dùng.
 • Đảm bảo hình ảnh nhãn hàng trong mắt người tiêu dùng siêu thị.
 • Tìm hiểu thông tin về đối thủ cạnh tranh.
Overall, how relevant are these jobs?