Create your CV - It only takes a few seconds

Phân Hiệu Trường Đại Học Fpt Tại jobs in Cần Thơ

Sort by: relevance - date
Page 1 of 16 jobs
PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Cần Thơ
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Giảng dạy môn học THPT cho học sinh trung học phổ thông theo kế hoạch phân công của trường.
 • Quản lý học sinh trong giờ học.
 • Làm đề thi, coi thi, chấm thi.
PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Cần Thơ
15.000.000 VNĐ một năm
 • Tốt nghiệp đại học, trở lên các chuyên ngành.
 • Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác xây dựng văn bản quản lý và tổ chức thực hiện chế độ chính sách,…
PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Cần Thơ
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Chịu trách nhiệm quản lý học sinh nội trú tại trường theo lịch biểu và khu vực được phân công, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh,.
PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Cần Thơ
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Đầu tư, Marketing, Kinh tế.
 • Đề xuất các chương trình, cải tiến các quy trình phục…
PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Cần Thơ
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Các công việc khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
 • + Tiếp nhận, đăng ký lịch làm việc của Hiệu trưởng.
 • + Chuẩn bị các chuyến đi công tác của Hiệu trưởng.
PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Cần Thơ
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp đại học, trở lên các chuyên ngành truyền thông, báo chí.
 • Biết lắng nghe, động viên, truyền đạt, phân tích, giải quyết vấn đề.
 • Am hiểu luật báo chí.
PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Cần Thơ
 • PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 1 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Cán Bộ Dự Án (Trợ Lý…
PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Cần Thơ
7.000.000 VNĐ một tháng
 • + Trình độ đại học trở lên.
 • Tổ chức các sự kiện trao đổi sinh viên, tình nguyện viên quốc tế, học kỳ nước ngoài, study tour,.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Cần Thơ
 • Tốt nghiệp cao đẳng đại học tại các chuyên ngành:
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng chọn trường, chọn ngành học thành công theo đúng mục tiêu học tập và điều kiện tài…
PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Cần Thơ
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp từ Đại học, cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan.
 • + Thành thạo các ngôn ngữ lập trình hiện đại:
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Overall, how relevant are these jobs?