Create your CV - It only takes a few seconds

Phát Triển Công Nghệ Điện Tử Bình Anh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 16 jobs

Kỹ Sư Điện Tử Viễn Thông/Công Nghệ Thông Tin

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
 • Triển khai công tác phát triển mạng, dịch vụ mới về vô tuyến và truyền dẫn.
 • Kỹ sư Điện tử viễn thông/Công nghệ thông tin, hệ chính quy (bằng 1), xếp loại Khá…

Kỹ Sư Điện Tử Viễn Thông/ Công Nghệ Thông Tin (Hà Nội, Hà Na...

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
 • Triển khai công tác phát triển mạng, dịch vụ mới về vô tuyến và truyền dẫn.
 • Quản Lý Vận Hành Giao Thông Vận Tải Bưu Chính Công Nghệ Thông Tin Điện Tử Viễn Thông…

02 Chuyên Viên Phân Tích Sự Kiện Bảo Mật

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ21.000.000 VNĐ một tháng
 • Công nghệ Thông tin, Điện tử Viễn thông, Toán – Tin, Khoa học máy tính, Hệ thống Thông tin, Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông, An toàn thông tin, Điều…

Chuyên Viên CNTT Lĩnh Vực Phần Mềm Ứng Dụng

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Ban Công nghệ- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
 • Công nghệ Thông tin, Điện tử Viễn thông, Toán – Tin, Khoa học máy tính, Hệ thống Thông tin, Công…

46 Lập Trình Viên Mức 2

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Công nghệ Thông tin, Điện tử Viễn thông, Toán – Tin, Khoa học máy tính, Hệ thống Thông tin, Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông, An toàn thông tin, Điều…

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Máy Tính (Embedded) Và Các Sản...

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kiến thức tốt về lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ máy tính, công nghệ nhúng (Embedded).
 • Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các chuyên ngành kỹ thuật, điện…

Kỹ Sư Kỹ Thuật (Lương Thưởng Hấp Dẫn) - Làm Việc HCM & HN

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Giới thiệu các sản phẩm đo lường điện tử đến khách hàng với các ứng dụng từ nghiên cứu & phát triển cho đến sản xuất.
 • Sẵn sàng đi công tác.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Chuyên Viên Bảo Mật Ứng DụngUrgent job

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công nghệ Thông tin, Điện tử Viễn thông, Toán – Tin, Khoa học máy tính, Hệ thống Thông tin, Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông, An toàn thông tin, Điều…

Chuyên Viên Quản Lý Trung Tâm Dữ LiệuUrgent job

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công nghệ Thông tin, Điện tử Viễn thông, Toán – Tin, Khoa học máy tính, Hệ thống Thông tin, Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông, An toàn thông tin, Điều…

02 Chuyên Viên Vận Hành Phần Mềm

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Công nghệ Thông tin, Điện tử Viễn thông, Toán – Tin, Khoa học máy tính, Hệ thống Thông tin, Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông, An toàn thông tin, Điều…

Get new jobs for this search by email