Pháp Lý jobs

Sort by: relevance - date
Page 5 of 14,775 jobs
Đầu Tư Nam Long
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ít nhất 3 năm làm việc ở lĩnh vực pháp , thực hiện hồ sơ pháp liên quan đến pháp đất đai.
 • Luật/quản Đất đai/ Kinh tế.
 • Trình độ chuyên môn/ bằng cấp:
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản hồ sơ xử nợ trong phạm vi công việc được giao.
 • Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, xử tình huống linh hoạt;
 • Thực hiện thu hồi nợ tại địa bàn;
MAVIN AUSTFEED
Nghệ An
 • Đưa ra các biện pháp bảo quản nguyên liệu.
 • Quản các chi phí hoạt động của bộ phận:
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan xử các phản hồi.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp quản Phòng,.
 • Lập và triển khai kế hoạch thực hiện và xử các công việc cá nhân theo quy định;
Công Ty Tư Vấn Đầu Tư Và Định Cư Quốc Tế Bắc Sơn
Hà Nội
 • Chịu trách nhiệm quản , phân công nhiệm vụ, hướng dẫn, hỗ trợ và chịu trách nhiệm toàn bộ về chất lượng công việc tư vấn pháp của nhóm;
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn t...
Gia Lai
 • Báo cáo và xử các trường hợp phát sinh tại quầy với cấp trên.
 • Thực hiện công tác thu tiền điện, chấm nợ.
 • Hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ của Công ty…
 • Quản Điều Hành,Vận Hành Sản Xuất.
 • Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Hóa,Polymer, Textiles, Quản Công Nghiệp/ Cơ Khí/ Chế Tạo Máy,hoặc các chuyên ngành liên quan …
Công ty Cổ phần Gemadept
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng tư vấn pháp lý.
 • Am hiểu về pháp hợp đồng.
 • Thẩm định pháp đặc biệt đối với các dự án;
 • Tư vấn các nội dung pháp liên quan đến hợp đồng theo yêu…
Công ty TNHH xử nợ Thủ Đô
Hà Nội
 • Quản hồ sơ xử nợ trong phạm vi công việc được giao.
 • Báo cáo về công tác xử nợ định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo.
 • Ưu tiên ứng viên Nam.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên Viên Xử Nợ Pháp Tín Chấp thu hồi nợ xử nợ pháp thu hồi nợ pháp field collector legal collection legal collector legal pháp pháp chế.