Create your CV - It only takes a few seconds

Pháp Lý jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

Nhân Viên Văn Phòng new

Công Ty TNHH Hồng Đức
Bình Dương
 • Hưởng phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật.
 • Soạn thảo, quản , lưu trữ hồ sơ, sổ sách, chứng từ của công ty.
 • Chuẩn bị tài liệu, sắp xếp phòng họp.

Nhân viên văn phòng new

Dược Phẩm Vita
Thành phố Hồ Chí Minh
6.800.000 - VNĐ7.600.000 VNĐ một tháng
 • Chuẩn bị tài liệu, quản và sắp xếp phòng họp.
 • Hưởng phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật lt;br / gt;
 • Mô tả công việc lt;br / gt;

Nhân viên văn phòng new

CPDP Ngân Hà chi nhánh Thủ đức
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Hưởng phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật.
 • Soạn thảo, quản , lưu trữ hồ sơ, sổ sách, chứng từ của công ty.
 • Mô tả công việc lt;br / gt;

Nhân viên văn phòng new

dược Kim Ngân
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ8.600.000 VNĐ một tháng
 • Hưởng phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật.
 • Soạn thảo, quản , lưu trữ hồ sơ, sổ sách, chứng từ của công ty.
 • Mô tả công việc lt;br / gt;
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email