Create your CV - It only takes a few seconds

Pháp Lý jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 89 jobs
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Chịu trách nhiệm soạn thảo và xem xét tính pháp của các hợp đồng kinh tế, các văn bản pháp luật do công ty ban hành.
 • Từ Thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.
Chứng Khoán Tân Việt
Hà Nội
 • Quản các văn bản, hồ sơ pháp lý.
 • Kiểm tra tính hợp pháp, pháp cho các giao dịch của Công ty;
 • Chủ động xử và tham mưu cách giải quyết những vấn đề pháp…
Công ty TNHH Dệt Đài Nguyên
Hà Nam
 • Mô tả công việc - Cung cấp tư vấn chính xác, kịp thời cho ban điều hành công ty về nhiều vấn đề pháp khác nhau, bao gồm luật lao động, hợp tác, liên doanh…
NIC's Client
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Hệ thống hóa, quản văn bản pháp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;
 • Kiểm tra tính pháp các hợp đồng, văn bản quy chế hoạt động do…
Ricons
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các thủ tục pháp của doanh nghiệp, cổ đông;
 • Kiểm soát tính pháp đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết;
Dongtam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong công tác pháp lý.
 • Am hiều các lĩnh vực:
 • Luật đầu tư, luật doanh nghiệp, luật dân sự, luật lao động.
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Sjc
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Soạn thảo, soát xét, kiểm tra, góp ý, giải quyết, xử văn bản, tài liệu, hồ sơ pháp , hợp đồng kinh tế, quy chế, quy trình nghiệp vụ liên quan đến hoạt động…
Chứng khoán VNDIRECT
Hà Nội
 • Soạn thảo thẩm định pháp các hợp đồng, tài liệu pháp của công ty, tập đoàn theo phân công của trưởng phòng/ban;
 • Hạn Chót Nhận Hồ Sơ.
Vạn Phát Hưng
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Áp dụng phương pháp quản trị rủi ro hiệu quả và đưa ra lời khuyên về các vấn đề pháp có thể xảy ra.
 • Soạn thảo các thỏa thuận, hợp động và các tài liệu pháp…
Công ty CP Thuận Đức
Hưng Yên
 • Tra cứu văn bản pháp luật, phân tích các vấn đề pháp của doanh nghiệp.
 • Triển khai thực hiện các thủ tục về mặt pháp đối với các dự án của Công ty đang…