Pháp Lý jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4,772 jobs
Hà Nội
 • Chuyên viên xử vi phạm Khối Pháp chế và Tuân thủ.
 • Tham mưu, tư vấn cho Hội đồng kỷ luật /Cấp có thẩm quyền xử TNNB của NH về hình thức xử kỷ luật/xử lý…
HRchannels.com
Hà Nội
 • Legal Manager |Trưởng Ban Pháp Chế (Real Estate, $4500, H6661).
 • Our client is a big real estate company in VietNam, now looking for a Legal Manager in Ha Noi:
LĨNH VỰC Ô TÔ
Hà Nội
 • Thấm nhuần triết THACO và hình thành triết làm việc được thể hiện thông qua ý chí, nghị lực, đạo đức và sự đóng góp cống hiến.
 •  LĨNH VỰC Ô TÔ.
Hyundai Thành Công
Hà Nội
 • Thực hiện xây dựng và quản hệ thống pháp chế nội bộ của Công ty.
 • Thực hiện hoạt động thẩm định, tư vấn pháp luật cho hoạt động kinh doanh của Công ty theo…
 • Job description will be discussed in detail during interview.
 • Female (Vietnamese) not over 32 year old;
 • Expert computer skills (Word, Excel, Power Point);
Luật LETO
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Được đào tạo các kiến thức quan trọng về Pháp và Kế toán Doanh nghiệp;
 • MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Trợ Giám đốc công tác quản trị lịch làm việc, văn bản, hành chính…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xử TSBĐ có sự đồng thuận của khách hàng hoặc tự thu giữ và xử tài sản bảo khi không có sự đồng thuận của khách hàng trong các trường hợp pháp luật quy…
TECOMEN
Hà Nội
 • Tham mưu giúp việc cho Tổng Giám đốc điều hành về vấn đề tài chính.
 • Thiết lập, duy trì và phát triển các kênh để đảm bảo Công ty luôn có nguồn tài chính phù hợp…
LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Hà Nội
 • Nghiên cứu về các văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu cho lãnh đạo trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp về đầu tư;
 •  LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG.
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Chức năng soạn thảo và thẩm định văn bản pháp lý:
 • Tham gia thẩm định về mặt pháp đối với các sản phẩm, dịch vụ mới của Ngân hàng;
 • Chức năng nhiệm vụ khác: