Create your CV - It only takes a few seconds
Page 2 of 392 jobs
CONFIDENTIAL
Bình Dương
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Đảm bảo việc tuân thủ pháp luật, xử kịp thời các vấn đề về pháp , nhận diện, đánh giá và quản các rủi ro pháp đối với các Dự án của Công ty nhằm…
Công ty Cổ phần Mirae
Bình Dương
 • Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật, BHTN 24.
 • Theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng, kịp thời đề xuất và xử khi có phát sinh ảnh hưởng tiến độ…
Công ty TNHH Bao Bì Thịnh Thành Đạt
Bình Dương
 • Giám Sát Sản Xuất,Quản Điều Hành.
 • Cải tiến các quy trình quản tồn kho, sản xuất và hệ thống quản sản xuất nhằm đáp ứng mong đợi của khách hàng.
Công Ty Tnhh Tm Dv Udic
Bình Dương
5.000 VNĐ một giờ
 • Ưu tiên ngành Quản trị hành chính, nhân sự, pháp lý.
 • Yêu cầu căn bản của nhân viên trợ văn phòng:
 • 160.000.000.000 đồng ( một trăm sáu mươi tỷ đồng ) - Vốn…
Pu Kyong Việt Nam
Bình Dương
 • Trực tiếp quản văn phòng phẩm;
 • Quản biểu mẫu, tài liệu của công ty;
 • Quản các máy móc, thiết bị thuộc văn phòng;
 • Giải quyết khiếu nại, kỷ luật :
game center
Bình Dương
 • Theo pháp luật lao động VN.
 • Tiếp nhận khách, biên phiên dịch, quản , đào tạo nhân viên, dịch email tiếng Nhật của công ty mẹ sang tiếng Việt.
dược phẩm An Khang
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ9.500.000 VNĐ một tháng
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp , hỗ trợ cho các lãnh đạo quản chương trình, kế hoạch công tác của công ty.
 • Bình Dương, Hồ Chí Minh.
Sung Shin A-II Vietnam
Bình Dương
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo quy định của Pháp luật.
 • Làm báo cáo sản xuất hằng ngày.
 • Kiểm tra các máy móc sản xuất.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.
Công ty TNHH Bao Bì Thịnh Thành Đạt
Bình Dương
 • Quản hồ sơ của nhân sự công ty.
 • Đánh giá năng lực, ý thức trách nhiệm trong công việc và xử kỷ luật, khiếu nại.
 • Chấm công, tính lương cho nhân viên.
 • CÔNG TY TNHH TỐC ĐỘ XANH.
 • Green Speed was establised in January, 2008 in Di An, Binh Duong Province, 20kms north of HCMC.
 • We have the factory with area: