Create your CV - It only takes a few seconds

Pháp Lý jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 108 jobs
SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Bình Dương
 • Quản tổ khuôn mẫu.
 • Quản chất lượng (QA / QC).
 • Đưa vào ứng dụng các giải pháp công nghệ để tăng năng suất, sản lượng.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Công Ty TNHH Dược Phẩm Allomed
Bình Dương
 • Xử các công việc, giấy tờ phát sinh trong ngày.
 • Lập kế hoạch mua sắm, quản , cấp phát trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm.
 • Tốt nghiệp CĐ trở lên.
Sung Shin A-II Vietnam
Bình Dương
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo quy định của Pháp luật.
 • Làm báo cáo sản xuất hằng ngày.
 • Kiểm tra các máy móc sản xuất.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.
 • Lưu trữ, theo dõi hồ sơ pháp công ty.
 • Quản , đặt , cấp phát VPP.
 • Quản phòng họp, sắp xếp đón tiếp khách.
 • Thực hiện công tác quản xe, điều động xe.
Pu Kyong Việt Nam
Bình Dương
 • Trực tiếp quản văn phòng phẩm;
 • Quản biểu mẫu, tài liệu của công ty;
 • Quản các máy móc, thiết bị thuộc văn phòng;
 • Giải quyết khiếu nại, kỷ luật :
Công Ty Tnhh Tm Dv Udic
Bình Dương
5.000 VNĐ một giờ
 • Ưu tiên ngành Quản trị hành chính, nhân sự, pháp lý.
 • Yêu cầu căn bản của nhân viên trợ văn phòng:
 • 160.000.000.000 đồng ( một trăm sáu mươi tỷ đồng ) - Vốn…
Công ty TNHH Bao Bì Thịnh Thành Đạt
Bình Dương
 • Quản hồ sơ của nhân sự công ty.
 • Đánh giá năng lực, ý thức trách nhiệm trong công việc và xử kỷ luật, khiếu nại.
 • Chấm công, tính lương cho nhân viên.
Tnhh Công Nghệ Dược Phẩm Trường Thịnh Phát
Bình Dương
 • Soạn thảo văn bản, hợp đồng, pháp cho công ty.
 • Kiểm kê, thống kê sổ sách.
 • Ghi chép thông tin các cuộc họp.
 • Liên hệ, trao đổi thông tin cho khách hàng.
Sharp Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản các văn bản, hồ sơ pháp của Công ty theo quy định.
 • Trên 1 năm kinh nghiệm pháp của công ty.
 • Kiểm soát tính pháp đối với các văn bản, hợp đồng…
 • CÔNG TY TNHH TỐC ĐỘ XANH.
 • Green Speed was establised in January, 2008 in Di An, Binh Duong Province, 20kms north of HCMC.
 • We have the factory with area: