Pháp Lý jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 87 jobs
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, xử tình huống linh hoạt;
 • Tìm hiểu khả năng thanh toán khách hàng và đưa ra phương án xử thích hợp, thương lượng với…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội +1 location
 • Xử TSBĐ có sự đồng thuận của khách hàng hoặc tự thu giữ và xử tài sản bảo khi không có sự đồng thuận của khách hàng trong các trường hợp pháp luật quy…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Chức năng soạn thảo và thẩm định văn bản pháp lý:
 • Tham gia thẩm định về mặt pháp đối với các sản phẩm, dịch vụ mới của Ngân hàng;
 • Chức năng nhiệm vụ khác:
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Quản hồ sơ xử nợ trong phạm vi công việc được giao;
 • Tuân thủ các yêu cầu, quy định của NCB và pháp luật;
 • Thẻ, tín chấp, hết tài sản đảm bảo ;
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xử TSBĐ có sự đồng thuận của khách hàng hoặc tự thu giữ và xử tài sản bảo khi không có sự đồng thuận của khách hàng trong các trường hợp pháp luật quy…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Có kiến thức về quản chất lượng dịch vụ;
 • Tham gia hỗ trợ triển khai các hệ thống và tiêu chuẩn quản , đảm bảo chất lượng cho các đơn vị, các mô hình và…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Quản số lượng các khoản nợ quá hạn được phân công phụ trách;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý;
 • Giao tiếp, diễn đạt tốt;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Kỹ năng tư vấn, đàm phán, quản khách hàng và xử tình huống tốt.
 • Thực hiện các nhiệm vụ được phân công của cấp quản trực tiếp và Giám đốc TTVH.
Ngân Hàng Quốc Dân
Quảng Ninh
 • Kỹ năng tư vấn, đàm phán, quản khách hàng và xử tình huống tốt.
 • Thực hiện các nhiệm vụ được phân công của cấp quản trực tiếp và Giám đốc TTVH.
Ngân Hàng Quốc Dân
Hải Phòng
 • Kỹ năng tư vấn, đàm phán, quản khách hàng và xử tình huống tốt.
 • Thực hiện các nhiệm vụ được phân công của cấp quản trực tiếp và Giám đốc TTVH.