Pháp Lý jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 83 jobs
 • Tư vấn, Giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thu hồi nợ hoặc phối hợp với các phòng/ban liên quan kiểm tra việc quản , xử các khoản nợ có vấn đề, xử…
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp quản Phòng,.
 • Lập và triển khai kế hoạch thực hiện và xử các công việc cá nhân theo quy định;
 • Hiểu biết về văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động cấp tín dụng.
 • Tư vấn sản phẩm, thu thập hồ sơ, định giá TSBĐ, lập tờ trình tín dụng, quản khách hàng…
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp quản Phòng.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý.
 • Các vị trí tuyển dụng:
 • Quản và phát triển nhân viên;
 • Quản , điều hành hoạt động kinh doanh tại PGD:
 • Quản , Tổ chức thực hiện công tác chất lượng dịch vụ;
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG.
 • Kiểm tra hồ sơ tín dụng;tuân thủ sau phê duyệt, quản sau cho vay (tình hình sử dụng vốn, tình hình kinh doanh của khách hàng, quản TSBĐ,…);
 • Tư vấn, Giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thu hồi nợ hoặc phối hợp với các phòng/ban liên quan kiểm tra việc quản , xử các khoản nợ có vấn đề, xử…
 • Tư vấn pháp luật, pháp cho các Đơn vị phát sinh trong hệ thống.
 • Kiểm soát pháp hợp đồng theo quy định;
 • Tham gia tố tụng, hỗ trợ công tác giải quyết tranh…
 • Giao tiếp tốt, có kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức quản nhóm, quản công việc.
 • Quản và phát triển nhân viên.
 • Tổ chức hoạt động kế toán ngân quỹ:
 • Quản nhóm, quản công việc.
 • Quản và phát triển nhân viên trong phòng.
 • Ít nhất 02 năm tại vị trí quản lý.
 • Kỹ năng về quản và chăm sóc Khách hàng;