Pháp Lý jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 84 jobs
NIC's Client
Long An
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản Sản Xuất - (Đức Hòa, Long An).
 • Quản Sản Xuất - (Đức Hòa, Long An).
 • Quản và tổ chức hệ thống sản xuất :
 • Nhân sự, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất.
NIC's Client
Hà Nam
 • Quản chung bộ phận Pháp chế của Tập đoàn và Công ty.
 • Chủ động xử và tham mưu cho lãnh đạo Tổng Công ty giải quyết tốt các tình huống pháp phát sinh…
NIC's Client
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Chịu trách nhiệm về pháp pháp chế của công ty.
 • Quản các văn bản, hồ sơ pháp của Công ty theo quy định.
 • Chuẩn bị các hồ sơ pháp của công ty.
NIC's Client
Hà Nội
18.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Trợ Tổng Giám Đốc.
 • Kỹ năng xử công việc.
 • Kỹ năng xử các vấn đề phát sinh.
 • Am hiểu về Pháp luật và các văn bản dưới Luật;
 • Kỹ năng đàm phán tốt,.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Kỹ năng quản tốt:
 • Trưởng Phòng Quản Nguồn Vốn - (Bình Thạnh HCM).
 • Tham mưu cho CFO xây dựng các quy chế quản tài chính, chi phí, quy trình nghiệp vụ…
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có hiểu biết về thủ tục pháp dự án bất động sản.
 • Ưu tiên đã từng trực tiếp thực hiện thủ tục pháp dự án bất động sản.
 • Trợ Dự Án Xây Dựng (Chủ Đầu Tư).
NIC's Client
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Hệ thống hóa, quản văn bản pháp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;
 • Kiểm tra tính pháp các hợp đồng, văn bản quy chế hoạt động do…
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản và phát triển nguồn nhân lực cho phòng Quản dự án.
 • Trưởng Phòng Quản Dự Án - Nội Thất.
 • Triển khai các biện pháp kiểm soát chi phí dự án.
NIC's Client
Hà Nội
 • Kỹ năng quản , lãnh đạo.
 • Kỹ năng xử vấn đề tốt.
 • Phó phòng quản mảng cho thuê.
 • Trình cấp trên Kế hoạch Vận hành và Quản sau Thuê.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Provide leadership and ensure efficient and effective management of staff and resources in the Legal department.
 • Takes responsibility and shows initiative.