Pháp Lý jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Ky Nguyen Vang Consultants (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 145 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Act as in-house legal counsel for the company and its affiliates, company''s subsidiaries in Vietnam in respect of industrial estate, real estate & property,…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Provide advice on general corporate, regulatory, administrative and other legal matters;
 • Provide day-to-day legal advice as requested by other departments;
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí quản sản xuất, quản nhà máy, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản sản xuất chuyền may mặc.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CUNG CẤP CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT, THÔNG TIN PHÁP CHO CÁC PHÒNG BAN LIÊN QUAN KHI CẦN THIẾT HOẶC KHI CÓ YÊU CẦU.
 • Xử vấn đề nhanh chóng;
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản và điều hành mọi hoạt động của Phòng quản sản xuất.
 • Kỹ năng điều hành, quản sản xuất tốt.
 • Có khả năng hoạch định, quản và điều hành tốt.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kỹ năng quản , lãnh đạo.
 • Thông minh, nhạy bén, năng động, có khả năng tư duy, phân tích, đánh giá tổng thể hệ thống quản chất lượng hiện tại từ đó đưa…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm với cấp trên quản về tiến độ sản xuất.
 • Quản và xây dựng, kiểm tra quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm.
 • Kỹ năng tin học văn phòng:
Ky Nguyen Vang Consultants
Đồng Nai
 • Cập nhật, quản thông tin về CBNV, HĐLĐ/ tiền lương/ thu nhập, bảo hiểm, ngày nghỉ/ lễ… trên phần mềm quản nhân sự;/Update, manage information on employees…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản các chương trình thưởng cho các cấp quản lý.
 • Là mối liên hệ giữa các cấp quản với nhân viên thông qua việc xử các thắc mắc, giải thích và quản lý…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Biên Phiên dịch văn bản và các cuộc họp.
 • Trực tiếp thực hiện các công việc theo ủy quyền của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.
 • KỸ NĂNG và HỌC VẤN: