Pháp Lý jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 222 jobs
Hà Nội
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại địa…
Hà Nội
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại địa…
Hà Nội
 • Kiểm soát, thẩm định pháp , đàm phán, soạn thảo một số hợp đồng phát sinh trong hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng;
 • ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG :
Hà Nội
 • Thi viết nghiệp vụ, Tiếng Anh + Thực hành (trừ vị trí Chuyên viên vận hành trung tâm xử không thi thực hành).
 • ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG:
Hà Nội
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại địa…
Hà Nội
 • Vị trí chuyên viên Pháp :
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp , xử thu hồi nợ tại các Công ty Luật, TCTD.
 • Chuyên viên Xử nợ.
Hà Nội
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại địa…
Hà Nội
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại địa…
Hà Nội
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại địa…
Hà Nội
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại địa…