Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 519 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các thủ tục pháp dự án:
 • Thực hiện các thủ tục pháp liên quan đến hoạt động đầu tư và phát triển dự án phù hợp với quy định của Pháp luật hiện…
EPMT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên viên Quản dự án.
 • Quản nhân sự trong dự án:
 • O Phối hợp cùng Trưởng phòng/ban giám đốc trong việc nghiên cứu và xây dựng phương pháp luận triển khai…
Công ty Cổ phần Địa ốc Thăng Long
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản , lưu trữ hồ sơ pháp dự án đầy đủ theo quy định (file cứng và file scan).
 • Báo cáo trực tiếp cho Trưởng Phòng Pháp Dự án.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt;
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Ban quản dự án.
 • Làm việc với Chỉ huy trưởng công trường, Quản QA/QC và Quản An toàn bảo đảm môi trường làm việc tốt ;
 • Phòng ban & tuyến báo cáo:
Công Ty Cổ Phần Gỗ Việt
Hà Nội
 • Mộc/Đồ Gỗ,Quản Dự Án.
 • Triển khai giải pháp, phương án mới cho các bộ phận liên quan.
 • Phân tích đánh giá rủi ro khi thi công toàn dự án và đưa ra biện pháp…
Hiệp Phong Corp
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có mối quan hệ với các cơ quan pháp lý.
 • Thực hiện các thủ tục pháp về đầu tư, xây dựng, đất đai, quy hoạch.
 • Bảng mô tả công việc:
HƯNG THỊNH
Bình Định
 • Soạn thảo các Tờ trình, công văn, Báo cáo, các hồ sơ liên quan đến pháp các dự án để gửi cho các cơ quan quản chuyên ngành trong quá trình thực hiện các…
SHB
Hà Nội
 • Có khả năng đánh giá, phân tích và đưa ra biện pháp xử vấn đề trong phạm vi công việc.
 • Tổ chức thực hiện quản , giám sát và đề xuất các giải pháp để triển…
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịn...
Bình Định
 • Soạn thảo các Tờ trình, công văn, Báo cáo, các hồ sơ liên quan đến pháp các dự án để gửi cho các cơ quan quản chuyên ngành trong quá trình thực hiện các…
Công Nghệ Giáo Dục 3A
Khánh Hòa
5.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo hiệu quả hoàn thành dự án được phân công quản lý.
 • Quản được toàn bộ thông tin đấu thầu mà công ty quan tâm.
 • Văn bản tài liệu đã được phê duyệt nội dung: