Create your CV - It only takes a few seconds

Pan-hulic jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
PAN-HULIC
Lâm Đồng
  • Hỗ trợ Quản lý thực hiện kế hoạch sản xuất theo yêu cầu kế hoạch của Ban Giám Đốc công ty đề ra.
  • Kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật, phát triển kỹ năng làm việc của…
» Create your CV - It only takes a few seconds