Oppo jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tư vấn và bán hàng điện thoại di động OPPO.
 • Thực hiện các chương trình, sự kiện giới thiệu, quảng bá hình ảnh sản phẩm OPPO.
 • Tuổi từ 18 đến 25;
Đắk Lắk
 • Tư vấn và bán hàng điện thoại di động OPPO.
 • Thực hiện các chương trình, sự kiện giới thiệu, quảng bá hình ảnh sản phẩm OPPO.
 • Lương cơ bản, lương tháng 13.
An Giang
 • Tư vấn và bán hàng ĐTDĐ OPPO;
 • Giới thiệu và quảng bá sản phẩm của công ty;
 • Ghi nhận thông tin bán hàng, cập nhật thông tin thị trường;
 • Tuổi từ 18 đến 25;
Bình Dương
 • Tư vấn và bán hàng điện thoại di động OPPO.
 • Thực hiện các chương trình, sự kiện giới thiệu, quảng bá hình ảnh sản phẩm OPPO.
 • Tuổi từ 18 đến 25;
Hải Dương
 • Tư vấn và bán hàng điện thoại di động OPPO.
 • Thực hiện các chương trình, sự kiện giới thiệu, quảng bá hình ảnh sản phẩm OPPO.
 • Tuổi từ 18 đến 25;

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds