Nonfood Group Central Group Vietnam Tm Hàng Gia Dụng Tổng Hợp jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs
Nonfood Group - Central Group Vietnam ( TM hàng gi...
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu thích công việc bán hàng, giao tiếp khách hàng, dịch vụ khách hàng.
 • Cơ hội thăng tiến, thuyên chuyển (Cửa Hàng Trưởng, Giám sát khu vực...hoặc các vị trí…
Nonfood Group - Central Group Vietnam ( TM hàng gi...
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhãn hàng Home Mart thuộc tập đoàn Central Retail Vietnam:
 • Yêu thích công việc bán hàng, giao tiếp khách hàng, dịch vụ khách hàng.
 • Phụ cấp tiền ăn giữa ca.
NONFOOD GROUP - CENTRAL GROUP VIETNAM (CÔNG TY TNH...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • YÊU CẦU TỪ NONFOOD GROUP - CENTRAL GROUP VIETNAM (CÔNG TY TNHH MTV TM HÀNG GIA DỤNG TỔNG HỢP).
 • Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Cửa hàng trưởng - chuỗi khu…
Nonfood Group - Central Group Vietnam ( TM hàng gi...
Quảng Ngãi
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu thích công việc bán hàng, giao tiếp khách hàng và dịch vụ khách hàng.
 • Triển khai các hoạt động, dịch vụ chăm sóc Khách Hàng đến nhân viên cửa hàng.
NONFOOD GROUP - CENTRAL GROUP VIETNAM (CÔNG TY TNH...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • YÊU CẦU TỪ NONFOOD GROUP - CENTRAL GROUP VIETNAM (CÔNG TY TNHH MTV TM HÀNG GIA DỤNG TỔNG HỢP).
 • Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Nhân viên bán hàng [home…
Nonfood Group - Central Group Vietnam ( TM hàng gi...
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu thích công việc bán hàng, giao tiếp khách hàng và dịch vụ khách hàng.
 • Triển khai các hoạt động, dịch vụ chăm sóc Khách Hàng đến nhân viên cửa hàng.
» Create your CV - It only takes a few seconds