Create your CV - It only takes a few seconds

Nissei Electric Vietnam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam - Lô 95-96-97-98 Đường 4, KCX Linh Trung 1, Thủ Đức, TP HCM.
  • CÔNG TY NISSEI ELECTRIC VIỆT NAM là công ty điện tử của Nhật…
» Create your CV - It only takes a few seconds