Nic's Client jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 27 jobs
NIC's Client
Long An
 • Set company human resources management policy and strategy.
 • Plan and supervise employee recruitment, compensation and benefits, employee relation and human…
NIC's Client
Long An
 • Operate all activities at the Factory.
 • Improving, perfecting and operating the production process system.
 • Develop a layout on the factory premises.
NIC's Client
Long An
 • Responsible for all received sale orders until export to buyers including:-.
 • Prepare production documents and approved samples, follow-up all processes in…
NIC's Client
Long An
30.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • TRÁCH NHIỆM ĐƯỢC GIAO ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC.
 • Hoạch định chiến lược sản xuất phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.。.
NIC's Client
Long An
 • Develop potential Korean customers in Vietnam and Cambodia.
 • Create good relationship with Korean customers.
 • Attend exhibitions which held by the company.
NIC's Client
Long An
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • '- Lập kế hoạch sản xuất cho toàn Nhà Máy dựa trên nhu cầu của P.KD.
 • Đảm bảo tiến độ sản xuất đúng tiến độ.
 • Kết hợp với bộ phận kho và các phòng ban đảm bảo vật…
NIC's Client
Long An
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra, theo dõi việc đánh giá nội bộ qua các kỳ đánh giá.
 • Chỉ đạo nhóm ISO/Đánh giá nội bộ và hướng dẫn các bộ phận liên quan hoàn thiện tài liệu hồ sơ và…
NIC's Client
Long An
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản Lý Sản Xuất - (Đức Hòa, Long An).
 • Quản lý và tổ chức hệ thống sản xuất :
 • Nhân sự, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất.
 • Quản Lý Sản Xuất - (Đức Hòa, Long An).
NIC's Client
Long An
 • Responsible for tanning of line leader s and supervisors in line balancing.
 • Monitor sectionalized production activities to ensure continuous flow of production…
NIC's Client
Long An
 • Tốt nghiệp đại học ngành cơ khí chế tạo, cơ-điện tử…v.v….
 • 05 năm kinh nghiệm ở cùng vị trí trong sản xuất thép ống.
 • Có thể giao tiếp được.