Nic's Client jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Temporary (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 18 jobs
NIC's Client
Hà Nội
 • As replacement of Chief Accountant, main responsibilities are to review & instruct Accountants for below items:
 • Tax (VAT, CIT, FCT) declarations.
NIC's Client
Hà Nội
 • Tìm kiếm khu vực đầu tư phù hợp với mục đích kinh doanh của Công ty;
 • Đề xuất các ý tưởng kinh doanh và hướng phát triển dự án trên cơ sở nghiên cứu các thị…
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Dự án, chịu trách nhiệm trước HĐQT/Tổng Giám đốc về công việc được phân công.
 • Đôn đốc và quản lý việc triển khai dự án.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giám Dốc Dự Án (Chủ Đầu Tư Bđs).
 • Có khả năng thẩm định, phân tích tính hiệu quả của các dự án đầu tư Bất Động Sản.
 • Thiết lập mục tiêu, tiến độ thực hiện dự án;
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng nhân sự phòng dự án.
 • Chịu trách nhiệm từ khâu đầu đến hoàn thành dự án xây dựng.
 • (xin cấp phép xây dựng, quản lý dự án xây dựng).
 • Tư duy, sáng tạo tốt.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Tìm kiếm, khai thác các dự án Bất động sản khả thi.
 • Lập các phương án tiền khả thi trước khi triển khai một dự án và tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty để lựa…
NIC's Client
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện hiệu quả các công việc liên quan đến duy trì, mở rộng và phát triển khách hàng, đối tác sử dụng sản phẩm dịch vụ của công ty.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý và phát triển nguồn nhân lực cho phòng Quản lý dự án.
 • Trực tiếp phỏng vấn, tuyển dụng các vị trí thuộc phòng Quản lý dự án.
 • Trung thực và quyết đoán.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hiện tại công ty đang có nhu cầu tuyển 01 Trưởng Phòng Kinh Doanh phụ trách chính công việc đào tạo, quản lý con người và kinh doanh của các chi nhánh.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Mẫu mô tả công việc.
 • Phải tiếp cận và tiếp nhận thông tin từ các nguồn để nghiên cứu, hiểu rõ nhu cầu, đòi hỏi của dự án về hàng hóa dịch vụ mà dự án đó cần…