Create your CV - It only takes a few seconds

Nhận Hàng Thủ Công Về Nhà Làm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 24 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIÊN THÀNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ghi nhận, thống kê và giải đáp thắc mắc của khách hàng.
 • Quận 9, Gò Vấp, Thủ Đức bởi Công Ty Cổ Phần Dược Liên Thành.
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
CÔNG TY TNHH DƯỢC HẢI LONG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thủ Đức bởi Công ty TNHH Dược Hải Long.
 • Ghi nhận, thống kê và giải đáp thắc mắc của khách hàng.
 • Công ty TNHH Dược Hải Long đang cần tuyển 2 người nhân sự với…
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Ghi nhận, thống kê và giải đáp thắc mắc của khách hàng.
 • Công Ty Cổ Phần Dược Vật Tư Y Tế Thanh Hóa đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN TAM
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếp nhận và xử lý thông tin về sản phẩm cho khách hàng theo quy định của công ty.
 • Kiểm tra chất lượng hàng hoá trước khi gio nhận.
 • Việc làm mới cập nhật:
CÔNG TY CPDP ĐẠI MINH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp nhận và xử lý thông tin về sản phẩm cho khách hàng theo quy định của công ty.
 • Thủ Đức bởi Công ty CPDP Đại Minh.
 • Chăm sóc khách hàng nếu có.
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHẬT ĐỨC
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập báo cáo công việc hàng ngày.
 • Ghi nhận ý kiến, đánh giá của khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ mang lại.
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ghi nhận, thống kê và giải đáp thắc mắc của khách hàng.
 • Quận 9, Gò Vấp, Thủ Đức bởi Công ty cổ phần dược liệu Việt Nam .
 • Việc làm mới cập nhật:
CÔNG TY TNHH HOANG DUC
Việt Nam +1 location
15.000.000 VNĐ một năm
 • Tiếp nhận và xử lý thông tin về sản phẩm cho khách hàng theo quy định của công ty.
 • Kiểm tra chất lượng hàng hoá trước khi giao nhận.
 • Việc làm mới cập nhật:
CÔNG TY DƯỢC PHẨM VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếp nhận và xử lý thông tin về sản phẩm cho khách hàng theo quy định của công ty.
 • Kiểm tra chất lượng hàng hoá trước khi giao nhận.
 • Việc làm mới cập nhật:
TỔNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG ĐỨC
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếp nhận và xử lý thông tin về sản phẩm cho khách hàng theo quy định của công ty.
 • Kiểm tra chất lượng hàng hoá trước khi giao nhận.
 • Việc làm mới cập nhật:

We have removed 14 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?