Nhận Hàng Thủ Công Về Nhà Làm jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Giấy Sài Gòn (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 23 jobs
Giấy Sài Gòn
Đắk Lắk
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Đặt hàng và theo dõi đơn hàng cho đến khi giao hàng thành công.
 • Nhiệt tình, yêu thích công việc kinh doanh, đã từng làm công việc đi thị trường hoặc làm trong…
Giấy Sài Gòn
Quảng Bình +2 locations
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Đặt hàng và theo dõi đơn hàng cho đến khi giao hàng thành công.
 • Nhiệt tình, yêu thích công việc kinh doanh, đã từng làm công việc đi thị trường hoặc làm trong…
Giấy Sài Gòn
Gia Lai
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Đặt hàng và theo dõi đơn hàng cho đến khi giao hàng thành công.
 • Nhiệt tình, yêu thích công việc kinh doanh, đã từng làm công việc đi thị trường hoặc làm trong…
Giấy Sài Gòn
Bình Phước
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Đặt hàng và theo dõi đơn hàng cho đến khi giao hàng thành công.
 • Nhiệt tình, yêu thích công việc kinh doanh, đã từng làm công việc đi thị trường hoặc làm trong…
Giấy Sài Gòn
Bắc Ninh
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Đặt hàng và theo dõi đơn hàng cho đến khi giao hàng thành công.
 • Nhiệt tình, yêu thích công việc kinh doanh, đã từng làm công việc đi thị trường hoặc làm trong…
Giấy Sài Gòn
Cà Mau
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Đặt hàng và theo dõi đơn hàng cho đến khi giao hàng thành công.
 • Nhiệt tình, yêu thích công việc kinh doanh, đã từng làm công việc đi thị trường hoặc làm trong…
Giấy Sài Gòn
Bắc Kạn
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Đặt hàng và theo dõi đơn hàng cho đến khi giao hàng thành công.
 • Nhiệt tình, yêu thích công việc kinh doanh, đã từng làm công việc đi thị trường hoặc làm trong…
Giấy Sài Gòn
An Giang
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Đặt hàng và theo dõi đơn hàng cho đến khi giao hàng thành công.
 • Nhiệt tình, yêu thích công việc kinh doanh, đã từng làm công việc đi thị trường hoặc làm trong…
Giấy Sài Gòn
Hà Giang
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Đặt hàng và theo dõi đơn hàng cho đến khi giao hàng thành công.
 • Nhiệt tình, yêu thích công việc kinh doanh, đã từng làm công việc đi thị trường hoặc làm trong…
Giấy Sài Gòn
Điện Biên
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Đặt hàng và theo dõi đơn hàng cho đến khi giao hàng thành công.
 • Nhiệt tình, yêu thích công việc kinh doanh, đã từng làm công việc đi thị trường hoặc làm trong…