Nhận Hàng Thủ Công Về Nhà Làm jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ (undo)
Job Type
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 25 jobs
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Khánh Hòa
 • Các công việc thực hiện khác theo sự phân công của Ban điều hành Công ty.
 • Tổ chức thực hiện đánh giá kết quả công việc của CBCNV định kỳ làm căn cứ để đánh giá…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Các công việc thực hiện khác theo sự phân công của Ban điều hành Công ty.
 • Tổ chức thực hiện đánh giá kết quả công việc của CBCNV định kỳ làm căn cứ để đánh giá…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Tiến hành kiểm tra giám sát hàng tuần, hàng tháng đảm bảo các Tòa nhà luôn hoạt động tốt, đáp ứng yêu cầu an toàn và phòng chống cháy nổ theo quy định của nhà…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Các công việc thực hiện khác theo sự phân công của Ban điều hành Công ty.
 • Tổ chức thực hiện đánh giá kết quả công việc của CBCNV định kỳ làm căn cứ để đánh giá…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Có 5 năm ra trường và làm việc thực tế tại công tác Kiểm soát Nội bộ ở các đơn vị, ưu tiên đã làm kiểm soát nội bộ tại các công ty Đầu tư, Xây dựng sản xuất…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức triển khai làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà cho dự án;
 • Am hiểu công tác bán hàng, thị trường.
 • Việc làm mới cập nhật:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Công nợ, hàng tồn kho, các khoản đầu tư,...
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc và HĐQT Công ty.
 • Lập kế họach tuần, tháng;
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Am hiểu công tác bán hàng, thị trường.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.
 • Việc làm mới cập nhật:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Công ty.
 • Theo phân công nhiệm vụ của Trưởng phòng, phối hợp lập báo cáo tài chính hợp nhất của Công…

We have removed 16 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds