Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Văn Phòng Trường Học jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 45 jobs

Khối Văn Phòng - Nhân Viên Lễ Tân

 • HO - Khối Văn Phòng - Nhân viên Lễ tân - Họ và tên ứng viên.
 • HO - Khối Văn Phòng - Nhân viên Lễ tân - Họ và tên ứng viên.
 • Đặt phòng họp cho các phòng ban.

Tuyển dụng các vị trí chuyên viên

 • 1.Chuyên viên Khách hàng cá nhân.
 • Ưu tiên tuyển dụng nhân viên bảo vệ là những ứng viên:
 • Ứng viên biết võ thuật.
 • Viết báo cáo, văn bản.
 • Các vị trí tuyển dụng:

Văn phòng Đại diện Khu vực Phía Nam - Lễ tân

 • Sử dụng tốt tin học văn phòng Word, Excel...
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực văn phòng, hành chính, tổng hợp.
 • Nữ, cao 1m60 trở lên.

Giám đốc PGD Đồng Văn

 • Hà Nam - Giám đốc Phòng giao dịch Đồng Văn - Họ và tên ứng viên.
 • Hà Nam - Giám đốc Phòng giao dịch Đồng Văn - Họ và tên ứng viên.
 • HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ:

Khối Thẩm định - Chuyên viên Tái Thẩm định tại Hồ Chí Minh/...

 • Thành thạo tin học cơ bản và tin học văn phòng.
 • Ưu tiên các ứng viên mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính loại Khá/Giỏi;
 • Hướng dẫn nộp hồ sơ:

Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Nhân thọ/ Phi nhân thọ - Phò...

 • Chuyên viên Ban Nhân thọ - Phòng Bảo hiểm.
 • Chuyên viên Ban Phi Nhân thọ - Phòng Bảo hiểm.
 • Chuyên viên Bảo hiểm Nhân thọ.
 • Chuyên viên Bảo hiểm Phi Nhân thọ.

Chuyên viên Ban Tra soát đối soát Thẻ

 • Kỹ năng tin học văn phòng tốt, lập báo cáo thống kê.
 • Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo cho Ngân hàng và…

Chuyên viên khách hàng, Kiểm soát viên

 • Chuyên viên Khách hàng (Các Phòng giao dịch).
 • Giao dịch viên (Các Phòng giao dịch).
 • Sơn La - PGD Thuận Châu - Chuyên viên Khách hàng - Nguyễn Văn A).

Trưởng phòng Hỗ trợ Hoạt động

 • Quản lý và phát triển nhân viên.
 • Bắc Kạn - Trưởng phòng HTHĐ- Nguyen Van A).
 • Quản lý công tác hành chính, nhân sự.
 • Tỉnh_Tên vị trí ứng tuyển_Họ và tên ứng viên.

Chuyên viên Khách hàng

 • Hưng Yên - PGD Khoái Châu - Chuyên viên Khách hàng - Nguyễn Văn A).
 • Trụ sở chính Chi nhánh và Phòng Giao dịch Khoái Châu, Văn Giang.
 • Hướng dẫn nộp hồ sơ: