Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Văn Phòng Trường Học jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân viên Điều phối new

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Ðà Nẵng
6.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
  • Khả năng phân tích, tổng hợp số liệu tốt, sử dụng tốt tin học văn phòng.
  • Phân tích, đánh giá hiệu suất giao nhận của từng nhân viên;
  • Đề xuất hướng giải quyết;
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email