Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Văn Phòng Trường Học jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Kế Toán Tiền Mặt new

  • Sử dụng tốt tin học văn phòng, Excel và các phần mềm kế toán.
  • Tốt nghiệp Khá, Giỏi Đại học ngành kế toán, kiểm toán, ngân hàng các trường:

Chuyên Viên Điều Phối Tại Hải Phòng new

8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • Khả năng phân tích, tổng hợp số liệu tốt, sử dụng tin học văn phòng thành thạo đặc biệt là Excel.
  • Phân tích, đánh giá hiệu suất giao nhận của nhân viên trên…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email