Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Văn Phòng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 16 jobs

Chuyên Viên Quản Trị Trung Tâm Dữ Liệu new

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên Viên Quản Trị Trung Tâm Dữ Liệu.
 • Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ:
 • Có kiến thức về Hệ thống lưu trữ dữ liệu và sao lưu dự phòng;
 • Từ 25 tuổi trở lên.

Chuyên Viên PR - Tập Đoàn (Số Lượng: 01) new

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành thạo tin học văn phòng.
 • Chủ động phòng ngừa và xử lý các vấn đề truyền thông để bảo vệ uy tín của Tập đoàn, các Công ty thành viên (đặc biệt các công ty…

Chuyên Viên Nghiên Cứu Thị Trường (Số Lượng: 02) new

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên Viên Nghiên Cứu Thị Trường (Số Lượng:
 • Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ:
 • Phối hợp làm việc với nội bộ Phòng marketing/ phòng Truyền Thông và các đối tác…

Chuyên Viên Phát Triển Thương Hiệu (Số Lượng: 03) new

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành thạo tin học văn phòng.
 • Chuyên Viên Phát Triển Thương Hiệu (Số Lượng:
 • Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ:
 • Nhận email việc làm tương tự.

Chuyên Viên/ Nhân Viên Kế Toán new

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên Viên/ Nhân Viên Kế Toán.
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, sử dụng tốt các phần mềm kế toán thông dụng.
 • Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ:

Nhân Viên Hành Chính - Chăm Sóc Khách Hàng new

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành thao tin học văn phòng.
 • Nhân Viên Hành Chính - Chăm Sóc Khách Hàng.
 • Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ:
 • Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng /…

Chuyên Viên Kiểm Thử Hệ Thống (Software QA/QC) new

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên Viên Kiểm Thử Hệ Thống (Software QA/QC).
 • Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ:
 • + Phân bổ thời gian và nhân lực cho việc thực thi kiểm thử phần mềm.

Chuyên Viên An Ninh CNTT – SL: 01 Người new

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên Viên An Ninh CNTT – SL:
 • Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ:
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, gửi kèm file hoặc nộp trực tiếp tại công…

Chuyên Viên Kế Toán new

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán.
 • Phối hợp với các nhân sự của phòng để hoàn thành công tác Kiểm toán Báo cáo tài chính, thanh kiểm tra Thuế…

Chuyên Viên Triển Khai Ứng Dụng - SL: 01 Người new

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành thạo các ứng dụng văn phòng như:
 • Chuyên Viên Triển Khai Ứng Dụng - SL:
 • Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ:
 • Nhận email việc làm tương tự.

Kiến Trúc Sư Cảnh Quan new

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ:
 • Phối hợp với các phòng ban khác liên quan đến mảng phụ trách.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, gửi kèm…

Kế Toán Trưởng (Công Ty Thành Viên) new

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán.
 • Kế Toán Trưởng (Công Ty Thành Viên).
 • Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ:
 • Nhận email việc làm tương tự.

Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm (Full-stack Software Develop... new

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ:
 • Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm (Full-stack Software Developer) - SL:
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến,…

Giám Đốc Khối Marketing new

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành thạo tin học văn phòng:
 • Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ:
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo và triển khai đào tạo kiến thức chuyên môn cho nhân viên, đào tạo đội…

Thư Ký Đầu Tư Ban Tổng Giám Đốc new

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Soạn thảo văn bản, công văn nội bộ và đối tác;
 • Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, văn bản, thể thức văn bản của các Phòng ban/ Đơn vị trước khi trình ký Ban Tổng Giám…

Get new jobs for this search by email