Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Văn Phòng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 33 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Có kế hoạch đào tạo chuyên môn cho tất cả Cán bộ công nhân viên trong nhà máy nâng cao trình độ tay nghề.
 • Tổ chức, bố trí nhân lực sản xuất hợp lý, sản xuất đạt…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng vi tính văn phòng.
 • Lập ra mục tiêu, hướng dẫn và chỉ đạo nhân viên hoàn thành mục tiêu đề ra.
 • Quản lý điều hành tất cả hoạt động sản xuất của nhà máy.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi nhân sự thuộc quyền quản lý, đề xuất tuyển dụng và cùng với Bộ phận Hành chính Nhân sự tổ chức phỏng vấn, đánh giá ứng viên.
 • Có kỹ năng tổ chức;
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập kế hoạch làm việc tuần, tháng và phân công nhân viên thực hiện.
 • Làm các yêu cầu công nhân nhà thầu phụ, chuẩn bị tất cả các chứng từ gửi cho Phòng kế toán…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ45.000.000 VNĐ một tháng
 • Phân tích các yêu cầu nghiệp vụ từ các phòng ban yêu cầu.
 • Hỗ trợ các phòng ban liên quan trong việc khai thác dữ liệu nhằm đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn dữ…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm Spring Framework, C#, ASP MVC, Xamarin;
 • Hỗ trợ các thành viên trong dự án về mặt quy trình, nghiệp vụ, kỹ thuật…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
40.000.000 - VNĐ55.000.000 VNĐ một năm
 • Thực hành hồi sức, cấp cứu bệnh nhân nặng.
 • Thực hành vô cảm tại Phòng Mổ của bệnh viện (tê tủy sống, tê ngoài màng cứng, tê đám rối thần kinh, gây mê tổng quát)…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các chế độ phúc lợi cho nhân viên, đề xuất các hoạt động mang tinh thần đồng đội, tính động viên cho nhân viên.
 • Quản lý thông tin Nhân sự:
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • nhân sự từ 10 - 20 nhân viên trở lên.
 • Thực hiện đào tạo, đánh giá đề xuất phù hợp với năng lực nhân viên thuộc khối, lựa chọn nhân sự phù hợp.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ đào tạo tuân thủ nhân viên hàng năm và định kỳ, trả lời các thắc mắc của nhân viên liên quan đến tính tuân thủ.
 • Toàn thời gian cố định.