Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Văn Phòng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 3 of 188 jobs

Operation Manager (F&B)

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng đào tạo, huấn luyện nhân viên.
 • Lên kế hoạch đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên.
 • Thân gởi các ứng viên,.
 • HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market).

Front End Developer

HR Strategy’s Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thân gửi các Ứng Viên,.
 • $800 – 1300$ , phụ thuộc vào khả năng của ứng viên.
 • Hiện đang cần tuyển ứng viên cho vị trí Front End Developer.

Medical Product Specialist

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • $600 – $800 , tùy theo năng lực của ứng viên.
 • Hiện đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Medical Product Specialist.

Internal Control Staff

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Internal Control Staff (Nhân viên kiểm soát nội bộ).
 • $850 – $1000 , tùy theo năng lực ứng viên.
 • Hiện nay đang cần tuyển dụng vị trí:

Restaurant General Manager

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thiết lập mục tiêu, KPI, lịch trình, chính sách và thủ tục cho nhân viên.
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Xây dưng môi trường làm việc hoàn hảo, chuyên nghiệp nâng cao…

Customer Service Executive

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • $300 – $400 , tùy theo năng lực của ứng viên.
 • Hiện đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Customer Service Executive.

Assistant General Manager of Sales And Marketing

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự cho phòng kinh doanh và Marketing.
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Dự bị cho vị trí Giám Dốc Kinh Doanh.

Marketing Manager

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thân gửi các Ứng Viên,.
 • $1000 – $1500 Gross , tùy theo năng lực ứng viên.
 • Hiện đang cần tuyển ứng viên cho vị trí Marketing Manager.

Technician (TSC)

HR Strategy’s Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công ty đang cần tuyển ứng viên cho vị trí Nhân viên phòng Kỹ thuật (TSC).
 • Thân gởi các ứng viên,.
 • $500 – $800 , tùy theo năng lực ứng viên.

CFO

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động đào tạo cho nhân viên;
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Hiện đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí CFO.
 • Có bằng Kế Toán Trưởng.

HR Manager – F&B Industry

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với nhân viên mới và nhân viên hiện tại trong công ty.
 • Sử dụng tốt vi tính văn phòng.
 • Thân gửi các ứng viên,.

Permanent Deputy General Director

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phòng Nhân sự, Phòng Hành chính, Phòng IT, Phòng Kiểm soát dự án, Phòng ISO, Phòng Cung ứng và các phòng ban Công ty.
 • Thân gửi các ứng viên,.

Injection Moulding Expert (Plastic)

HR Strategy’s Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • $2500 – $3000, tùy theo năng lực ứng viên.
 • Công ty đang cần tuyển ứng viên cho vị trí Injection Moulding Expert (Plastic).
 • Có hỗ trợ xe đưa rước từ HCM.

HR Director

HR Strategy's client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng kèm cặp đào tạo và phát triển nhân viên.
 • Triển khai công tác tuyển dụng nhân sự, chiêu mộ nhân tài nhằm đảm bảo nguồn nhân lực có chất lượng/ cung ứng…

Trade Marketing Executive

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thân gửi các Ứng Viên,.
 • Sử dụng tin học văn phòng tốt.
 • 12 triệu , tùy theo năng lực ứng viên.
 • Hiện đang cần tuyển ứng viên cho vị trí Trade Marketing…
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.