Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Văn Phòng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 7 of 202 jobs

Sales Manager (Finance)

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • $2,000 – $2,500 , tùy theo năng lực ứng viên.
 • Khách hàng của HRStrategy là một Công ty Tài Chính .
 • Thành phố Hồ Chí Minh.

CFO

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động đào tạo cho nhân viên;
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Hiện đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí CFO.
 • Có bằng Kế Toán Trưởng.

CIO-Technology Director

HR Strategy’s Client
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000 VNĐ một giờ
 • Thân gửi các Ứng Viên,.
 • $8000 – $15000 , thỏa thuận tùy theo năng lực ứng viên.
 • Khách hàng của HR Strategy (Headhunter) là công ty chuyên về lĩnh vực…

Recruitment Staff

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Làm thủ tục nhận việc cho nhân viên mới.
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Có từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, hoặc đã từng thực tập trong bộ phận nhân sự.

Management Accountant

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • 650$ – 900$, tùy theo năng lực của ứng viên.
 • Hiện đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Management Accountant .
 • Lập ngân sách hằng quý /năm.

International Sales Supervisor

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • $1000 – $1200 , tùy theo năng lực ứng viên.
 • Khách hàng của HRStrategy là một Công ty xuất khẩu .
 • Hiện nay công ty đang cần tuyển vị trí:

Executive Chef (Vietnamese Cuisine)

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thân gửi các Ứng viên,.
 • Hiện đang cần tìm ứng viên tiềm năng cho vị trí:
 • $1000 – $1500 , thỏa thuận tùy vào năng lực và kinh nghiệm ứng viên.

Design Manager

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Làm việc mật thiết với các phòng Thiết kế Kết cấu – Hạ tầng, Thiết kế Cơ điện, Phòng Dự toán Khối lượng, Phòng Đấu thầu, Phòng Hợp đồng, các Ban QLDA và các…

Deputy Design Manager

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phòng Thiết kế Kết cấu – Hạ tầng, Phòng Thiết kế Cơ điện, Phòng Dự toán Khối lượng, Phòng Đấu thầu, Phòng Hợp đồng và các Ban QLDA, các phòng ban trong công ty.

Head of Marketing

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thân gửi các Ứng Viên,.
 • $3000 – $5000 , tùy theo năng lực ứng viên.
 • Hiện đang cần tuyển ứng viên cho vị trí Head of Marketing.
 • Các nhiệm vụ khác được phân công.

HR Supervisor (FMCG)

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sử dụng tốt Tiếng anh và tin học văn phòng.
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Đảm bảo các yêu cầu về tuân thủ trách nhiệm xã hội của công ty thông qua việc hoàn thiện hồ…

Web Developer

HR Strategy’s Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thân gửi các Ứng Viên,.
 • $800 – $1400 , tùy theo năng lực ứng viên.
 • Hiện đang cần tuyển ứng viên cho vị trí Web Developer.
 • 8:00 – 17:00 (Thứ 2 – Thứ 6).

Head of Supply Chain

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Có ít nhất 05 năm Kinh nghiệm vị trí Trưởng phòng Cung ứng hoặc Trưởng phòng Mua hàng của các Công ty Sản xuất nhựa (plastic).

HR Director (E-Commerce)

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000 VNĐ một giờ
 • Giám sát, hướng dẫn nhân viên nhân sự.
 • Phát triển nguồn nhân lực trong công ty bằng cách lập ra các chiến lược đánh giá năng suất nhân viên, tuyển dụng, đào tạo…

Head of Legal (E-commerce)

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000 VNĐ một giờ
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Ưu tiên những ứng cử viên đã làm việc tại các Tập đoàn tư nhân quy mô lớn, đầu tư đa ngành nghề.

Get new jobs for this search by email