Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Văn Phòng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 4 of 202 jobs

Area Sales Manager (Food – kênh MT)

HR Strategy's client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lên kế hoạch đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên.
 • Thân gởi các ứng viên,.
 • Chịu trách nhiệm đảm bảo nhân sự cho chuỗi phụ trách.
 • Tùng) để được hỗ trợ.

Area Sales Manager (Food) – MT

HR Strategy's client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • $1,000 – $1,300 tùy theo năng lực ứng viên.
 • Hiện đang cần tuyển dụng ứng viên cho vị trí Area Sales Manager (Food) – MT.
 • Làm báo cáo khi cấp trên yêu cầu.

Director of Game Operation

HR Strategy’s Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thân gửi các Ứng Viên,.
 • Hiện đang cần tuyển ứng viên cho vị trí Director of Game Operation.
 • Mức lương $4000 – $8000 , phụ thuộc vào năng lực của ứng viên.

Chief Accountant cum HR Staff

HR Strategy's client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Là giá trị mà ASIF mong muốn mang lại cho tất cả các cá nhân mà ASIF hướng đến vì vậy thành viên của tổ chức ASIF phải tôn trọng chính…

R&D Specialist

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • $800 – $1000 , tùy theo năng lực ứng viên.
 • Hiện đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí R&D Specialist .
 • Sử dụng thành thạo kĩ năng vi tính.

Sales Manager cum CEO Assistant

HR Strategy's client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tếng anh giao tiếp, thành thạo tin học văn phòng.
 • Hiện đang cần tuyển dụng ứng viên cho vị trí:
 • Mức lương $1500 – $2000 , tùy theo năng lực ứng viên.

Legal Manager

HR Strategy's client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • $2,500 – $3,500 , tùy theo năng lực ứng viên.
 • Công ty đang cần tuyển ứng viên cho vị trí Legal Manager .

Technical Supervisor (Motor)

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • $900 – $1100 , tùy theo năng lực ứng viên.
 • Hiện đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Technical Supervisor (Motor) – Trưởng bộ phận Lắp Ráp …

Training Manager

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh chuyên ngành, sử dụng Tin học văn phòng.
 • Kỹ năng quản lý nhân viên, tổ chức, lập kế hoạch, sắp xếp và giám sát công việc.
 • Thân gửi các ứng viên,.

Sales Executive (B2B)

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thân gửi các Ứng viên,.
 • $700 – 900 + Hoa hồng, tùy theo năng lực ứng viên.
 • Khách hàng của HR Strategy chuyên về Máy móc Công nghiệp , đang tìm kiếm những ứng…

Product Manager ETC

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thân gửi các Ứng Viên,.
 • Theo dõi, đánh giá và đôn đốc việc thực hiện các công việc của nhân viên cấp dưới;
 • $1500-$2000 , tùy theo năng lực ứng viên.

Finance Director (Furniture company)

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đề xuất ý kiến chấn chỉnh kịp thời góp phần phòng ngừa rủi ro cũng như đảm bảo tính hợp pháp trong hoạt động kinh doanh, tuân thủ các quy định, quy chế tại các…

Sales Representative (Horeca)

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Hiện đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Sales Representative (Horeca).
 • 9.000.000 – 12.000.000 + phụ cấp cố định hàng tháng + thưởng theo…

Assistant General Manager of Sales And Marketing

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự cho phòng kinh doanh và Marketing.
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Dự bị cho vị trí Giám Dốc Kinh Doanh.

Sales Manager (Real Estate)

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo dõi và thúc đẩy nhân viên trực thuộc phòng hoàn thành các chỉ tiêu cá nhân.
 • Có kỹ năng đào tạo nhân viên.
 • Thân gửi các Ứng Viên,.

Get new jobs for this search by email