Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Văn Phòng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 3 of 186 jobs

Front End Developer (ASP.NET)

HR Strategy’s Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thân gửi các Ứng Viên,.
 • Hiện đang cần tuyển ứng viên cho vị trí Front End Developer (ASP.NET).
 • Mức lương từ $900- $1800 , phụ thuộc vào năng lực của ứng viên.

Deputy Sales Manager

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
 • Thân gửi các Ứng Viên,.
 • Lập kế hoạch, xây dựng hệ thống quản lý và thực hiện nhiệm vụ đào tạo liên tục hàng tuần cho…

Front End Developer

HR Strategy’s Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thân gửi các Ứng Viên,.
 • $800 – 1300$ , phụ thuộc vào khả năng của ứng viên.
 • Hiện đang cần tuyển ứng viên cho vị trí Front End Developer.

Customer Service Manager (FMCG)

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, Internet, phần mềm quản trị khách hàng.
 • Thân gửi các Ứng viên,.
 • $1000 – $1400, tùy theo năng lực của ứng viên.

Internal Audit Supervisor

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Anh văn lưu lóat và sử dụng tốt các phần mềm văn phòng.
 • Họach định, thống kê, quản trị nhân sự,..
 • Hiện đang cần tuyển ứng viên cho vị trí:
 • Nam từ 30 – 38 tuổi.

Graphic Design Manager

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thân gửi các Ứng Viên,.
 • $1500 – $1800 , tùy theo năng lực ứng viên.
 • Hiện đang cần tuyển ứng viên cho vị trí Graphic Design Manager.

Interior Design

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp với các bên liên quan, bao gồm chuyên viên thiết kế, nhân viên trang trí nội thất và kỹ sư xây dựng.
 • Thân gửi các ứng viên,.

Assistant General Manager – Internal Audit

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sử dụng tốt tiếng Anh và các phần mềm văn phòng.
 • Hiện đang cần tuyển ứng viên cho vị trí:
 • Mức lương $1200, tùy theo năng lực ứng viên.
 • Lập kế hoạch làm việc:

Import – Export Staff

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành thạo tin học văn phòng.
 • Hiện đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Nhân Viên xuất nhập khẩu .
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Từ Thứ 2 – 1/2 Thứ 7.

R&D Manager

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thân gửi các Ứng viên,.
 • 2000$ – 3000$ , tùy theo năng lực ứng viên.
 • Làm việc trong môi trường sản xuất, quy mô công ty/tập đoàn từ 500 nhân viên trở lên, doanh…

Export Sales Manager

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • $1300-$1400+ Comission, tùy theo năng lực của ứng viên.
 • Hiện đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Export Sales Manager.

Sales Ecommerce Specialist (Building Materials)

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thân gửi các Ứng viên,.
 • $700 – $1000, tùy theo năng lực của ứng viên.
 • Hiện đang cần tuyển ứng viên vị trí Sales E-commerce Specialist.

Project Sales Specialist (Building Materials)

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thân gửi các Ứng viên,.
 • Chăm sóc Khách hàng dự án cá nhân theo đuổi.
 • Hiện đang cần tuyển ứng viên vị trí Project Sales Specialist.

HR Director – Pharmacy

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Tìm ra các kẽ hở về nhân sự trong doanh nghiệp (thiếu nhân sự, nhân sự thiếu năng lực, kiến thức hay thái độ làm việc), các vấn đề về sự…

HR Director (Real Estate Industry)

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điều hành và quản lý toàn bộ phòng nhân sự.
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
 • Xây dựng chính sách, thang bậc lương, chính sách đãi ngộ phù…
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.