Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Văn Phòng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

HR Assistant Manager – Japanese Language new

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lên lịch làm việc cho toàn bộ nhân viên phòng nhân sự.
  • Tìm kiếm ứng viên, duyệt CV, liên hệ với ứng viên và chuẩn bị hợp đồng cho những nhân viên trúng tuyển.

Technical Support new

HR Strategy's client
Thành phố Hồ Chí Minh
  • $900-1100 , tùy theo năng lực ứng viên.
  • Hiện đang cần tuyển dụng ứng viên cho vị trí Technical Support.
  • Khách hàng của HR Strategy (Headhunter) là một công ty…

Legal Director new

HR Strategy's client
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thành thạo kĩ năng vi tính văn phòng:
  • Thân gửi các ứng viên,.
  • Lương căn bản từ $3000- $4000 , tùy theo năng lực ứng viên.
  • Pháp lý lao động người nước ngoài:

General Accounting new

HR Strategy's client
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.