Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Văn Phòng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 160 jobs

Sales Executive (B2B)

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các Ứng viên,.
 • Phối hợp các phòng ban để thực hiện tốt nhiệm vụ Kinh doanh.
 • 5,000,000 – 10,000,000 triệu + hoa hồng hấp dẫn , tùy theo năng lực của ứng…

Sales Leader (B2B)

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Xây dựng hệ thống KPIs cho các nhân viên trong phòng.
 • Thực hiện quản lý công nợ cùng với nhân viên trong phòng.
 • Thân gửi các Ứng viên,.

Deputy B2B Sales Manager (Pharma)

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, Internet và trình chiếu Powerpoint;
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Anh văn đọc, viết và giao tiếp tốt;

Sales Operation Manager (FMCG)

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Quản lý ~ 10 nhân viên.
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, Internet, phần mềm quản trị khách hàng.
 • Thân gửi các Ứng viên,.
 • Tốt nghiệp các chuyên ngành:

Import – Export Manager

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành thạo tin học văn phòng.
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch công việc của Bộ phận, phân công công việc, đào tạo nhân viên, quản lý và giám sát công việc, đánh…

Electrical Engineer ( Plastic Pakaging )

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Khối văn phòng, xưởng sản xuất và khu vực phụ trợ theo kế hoạch nhà máy và phòng Cơ điện đưa ra.
 • Hiện đang cần tuyển ứng viên cho vị trí:

HR Manager

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Lập ngân sách nhân sự.
 • Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận…

Deputy Sales Manager

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
 • Thân gửi các Ứng Viên,.
 • Lập kế hoạch, xây dựng hệ thống quản lý và thực hiện nhiệm vụ đào tạo liên tục hàng tuần cho…

Front End Developer (ASP.NET)

HR Strategy’s Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các Ứng Viên,.
 • Hiện đang cần tuyển ứng viên cho vị trí Front End Developer (ASP.NET).
 • Mức lương từ $900- $1800 , phụ thuộc vào năng lực của ứng viên.

Assistant General Manager – Internal Audit

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Sử dụng tốt tiếng Anh và các phần mềm văn phòng.
 • Hiện đang cần tuyển ứng viên cho vị trí:
 • Mức lương $1200, tùy theo năng lực ứng viên.
 • Lập kế hoạch làm việc:

Customer Service Manager (FMCG)

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, Internet, phần mềm quản trị khách hàng.
 • Thân gửi các Ứng viên,.
 • $1000 – $1400, tùy theo năng lực của ứng viên.

Front End Developer

HR Strategy’s Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các Ứng Viên,.
 • $800 – 1300$ , phụ thuộc vào khả năng của ứng viên.
 • Hiện đang cần tuyển ứng viên cho vị trí Front End Developer.

Internal Audit Supervisor

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Anh văn lưu lóat và sử dụng tốt các phần mềm văn phòng.
 • Họach định, thống kê, quản trị nhân sự,..
 • Hiện đang cần tuyển ứng viên cho vị trí:
 • Nam từ 30 – 38 tuổi.

Graphic Design Manager

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các Ứng Viên,.
 • $1500 – $1800 , tùy theo năng lực ứng viên.
 • Hiện đang cần tuyển ứng viên cho vị trí Graphic Design Manager.

Interior Design

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Phối hợp với các bên liên quan, bao gồm chuyên viên thiết kế, nhân viên trang trí nội thất và kỹ sư xây dựng.
 • Thân gửi các ứng viên,.