Nhân Viên Văn Phòng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: HR Strategy's Client (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 3 of 139 jobs
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Kỹ năng đào tạo, huấn luyện nhân viên.
 • Lên kế hoạch đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên.
 • Thân gởi các ứng viên,.
 • Hiện nay cần tuyển Senior Area Manager.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Around $1000 , tùy thuộc vào năng lực ứng viên.
 • Họ đang tìm kiếm ứng viên tiềm năng cho vị trí:
 • Sản xuất và chế biến :
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các Ứng Viên,.
 • $1500 – $2000 , tùy theo năng lực ứng viên.
 • Hiện đang cần tuyển ứng viên cho vị trí Marketing Manager.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Huấn luyện, đào tạo, hỗ trợ nhân viên bán hàng của nhà phân phối.
 • Quản lý, giám sát, huấn luyện, hỗ trợ nhân viên bán hàng tại các khu vực.
HR Strategy’s Client
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000 VNĐ một giờ
Easily apply
 • Thân gửi các Ứng Viên,.
 • $8000 – $15000 , thỏa thuận tùy theo năng lực ứng viên.
 • Khách hàng của HR Strategy (Headhunter) là công ty chuyên về lĩnh vực…
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động đào tạo cho nhân viên;
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Hiện đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí CFO.
 • Có bằng Kế Toán Trưởng.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các Ứng Viên,.
 • Phối hợp với Phòng Kế toán và các Phòng/Ban khác của nhóm các công ty thành viên để xây dựng quy trình báo cáo nội bộ.
HR Strategy’s Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • $2500 – $3000, tùy theo năng lực ứng viên.
 • Công ty đang cần tuyển ứng viên cho vị trí Injection Moulding Expert (Plastic).
 • Có hỗ trợ xe đưa rước từ HCM.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Kỹ năng đào tạo, huấn luyện nhân viên.
 • Lên kế hoạch đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên.
 • Thân gởi các ứng viên,.
 • HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market).
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các Ứng Viên,.
 • Sử dụng tin học văn phòng tốt.
 • 12 triệu , tùy theo năng lực ứng viên.
 • Hiện đang cần tuyển ứng viên cho vị trí Trade Marketing…