Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Văn Phòng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 2 of 139 jobs
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Giám sát hoạt động của các phòng ban.
 • Anh văn đáp ứng yêu cầu công việc.
 • Xây dựng chiến lược, ngân sách và kế hoạch của Phòng.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thiết lập mục tiêu, KPI, lịch trình, chính sách và thủ tục cho nhân viên.
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Xây dưng môi trường làm việc hoàn hảo, chuyên nghiệp nâng cao…
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Họ đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Technical Support Engineer (Kĩ Thuật Viên Bảo Trì).
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Chi tiết sẽ được thảo luận khi phỏng vấn.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Internal Control Staff (Nhân viên kiểm soát nội bộ).
 • $850 – $1000 , tùy theo năng lực ứng viên.
 • Hiện nay đang cần tuyển dụng vị trí:
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Phòng Nhân sự, Phòng Hành chính, Phòng IT, Phòng Kiểm soát dự án, Phòng ISO, Phòng Cung ứng và các phòng ban Công ty.
 • Thân gửi các ứng viên,.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Phòng Nhân sự, Phòng Hành chính, Phòng IT, Phòng Kiểm soát dự án, Phòng ISO, Phòng Cung ứng và các phòng ban Công ty.
 • Thân gửi các ứng viên,.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Đánh giá, đào tạo và định hướng cho các nhân viên phòng Nhân sự.
 • Xem xét việc thực hiện các chương trình nhân sự của các nhân viên phòng Nhân sự.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các Ứng Viên,.
 • Phối hợp với Phòng Kế toán và các Phòng/Ban khác của nhóm các công ty thành viên để xây dựng quy trình báo cáo nội bộ.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Around $1000 , tùy thuộc vào năng lực ứng viên.
 • Họ đang tìm kiếm ứng viên tiềm năng cho vị trí:
 • Sản xuất và chế biến :
HR Strategy’s Client
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000 VNĐ một giờ
Easily apply
 • Thân gửi các Ứng Viên,.
 • $8000 – $15000 , thỏa thuận tùy theo năng lực ứng viên.
 • Khách hàng của HR Strategy (Headhunter) là công ty chuyên về lĩnh vực…