Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Văn Phòng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 3 of 155 jobs

CFO

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động đào tạo cho nhân viên;
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Hiện đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí CFO.
 • Có bằng Kế Toán Trưởng.

Interior Design (tiếng Hoa)

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Phối hợp với các bên liên quan, bao gồm chuyên viên thiết kế, nhân viên trang trí nội thất, kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng.
 • Thân gửi các ứng viên,.

HR Manager – F&B Industry

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với nhân viên mới và nhân viên hiện tại trong công ty.
 • Sử dụng tốt vi tính văn phòng.
 • Thân gửi các ứng viên,.

Sales Manager (Finance)

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • $2,000 – $2,500 , tùy theo năng lực ứng viên.
 • Khách hàng của HRStrategy là một Công ty Tài Chính .
 • Thành phố Hồ Chí Minh.

Assistant Chairman’s

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Review các các giấy tờ, hợp đồng, văn bản từ các phòng ban trình đưa lên trước khi đưa chủ tịch ký duyệt.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên.

Management Accountant

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • 650$ – 900$, tùy theo năng lực của ứng viên.
 • Hiện đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Management Accountant .
 • Lập ngân sách hằng quý /năm.

International Sales Supervisor

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • $1000 – $1200 , tùy theo năng lực ứng viên.
 • Khách hàng của HRStrategy là một Công ty xuất khẩu .
 • Hiện nay công ty đang cần tuyển vị trí:

General Accountant

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • 650$ – 800$ , tùy theo năng lực của ứng viên.
 • Hiện đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí General Accountant .
 • Tiếng anh tốt là một lợi thế.

Executive Chef (Vietnamese Cuisine)

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các Ứng viên,.
 • Hiện đang cần tìm ứng viên tiềm năng cho vị trí:
 • $1000 – $1500 , thỏa thuận tùy vào năng lực và kinh nghiệm ứng viên.

Recruitment Staff

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Làm thủ tục nhận việc cho nhân viên mới.
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Có từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, hoặc đã từng thực tập trong bộ phận nhân sự.

Deputy Design Manager

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Phòng Thiết kế Kết cấu – Hạ tầng, Phòng Thiết kế Cơ điện, Phòng Dự toán Khối lượng, Phòng Đấu thầu, Phòng Hợp đồng và các Ban QLDA, các phòng ban trong công ty.

Design Manager

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Làm việc mật thiết với các phòng Thiết kế Kết cấu – Hạ tầng, Thiết kế Cơ điện, Phòng Dự toán Khối lượng, Phòng Đấu thầu, Phòng Hợp đồng, các Ban QLDA và các…

Head of Marketing

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các Ứng Viên,.
 • $3000 – $5000 , tùy theo năng lực ứng viên.
 • Hiện đang cần tuyển ứng viên cho vị trí Head of Marketing.
 • Các nhiệm vụ khác được phân công.

Head of Supply Chain

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Có ít nhất 05 năm Kinh nghiệm vị trí Trưởng phòng Cung ứng hoặc Trưởng phòng Mua hàng của các Công ty Sản xuất nhựa (plastic).

HR Supervisor (FMCG)

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Sử dụng tốt Tiếng anh và tin học văn phòng.
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Đảm bảo các yêu cầu về tuân thủ trách nhiệm xã hội của công ty thông qua việc hoàn thiện hồ…