Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Văn Phòng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Permanent Deputy General Director

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phòng Nhân sự, Phòng Hành chính, Phòng IT, Phòng Kiểm soát dự án, Phòng ISO, Phòng Cung ứng và các phòng ban Công ty.
  • Thân gửi các ứng viên,.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email