Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Văn Phòng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 31 jobs
PYS Travel
Hà Nội
  • Ứng viên nộp CV (Curriculum Vitae) – Bản Lý lịch ứng viên (gồm thông tin cá nhân, trình độ, kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng…) – Ghi rõ Họ tên + vị trí ứng tuyển…
Dịch vụ viễn thông và In Bưu Điện
Hà Nội
  • NHÂN VIÊN THIẾT KẾ CHẾ BẢN.
  • CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY SAU IN.
  • Bà Trần Hồng Thu - Phòng Tổng hợp.
  • CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY BẾ TỰ ĐỘNG.
  • KỸ SƯ CÔNG NGHỆ IN.

We have removed 29 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds