Nhân Viên Văn Phòng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 95 jobs
Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
Hà Nội
 • Thành thạo tin học văn phòng.
 • Hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng.
 • Kiểm tra chứng từ kế toán, hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày..
Công ty Cổ phần Truyền thông Laser - Ad
Hà Nội
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hàng tháng, quý.
 • Lên sổ chi tiết, sổ tổng hợp.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Tính lương cho cán bộ, công nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương.
 • In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo công ty theo quy định.
Công ty cổ phần Hassyu Việt Nam
Hà Nội
 • Hạch toán tổng hợp các tài khoản kế toán cơ bản.
 • Lên Báo cáo tài chính theo quy định (có sự hỗ trợ của kế toán trưởng).
 • Làm các hồ sơ và thủ tục với ngân hàng:
Công ty TNHH GTC Toàn Cầu
Hà Nội
 • Thỏa thuận theo khả năng của ứng viên.
 • Soạn thảo và lưu trữ công văn, hợp đồng.
 • Thống kê, tổng hợp, cung cấp số liệu cho BGĐ hoặc phòng ban liên quan khi có yêu…
Công ty TNHH TFP
Hà Nội
 • Có khả năng sử dụng phần mềm kế toán MISA và thiết bị văn phòng khác.
 • Xây dựng mô tả công việc,hướng dẫn, kiểm soát các kế toán viên.
 • Căn cứ trên lương cơ bản.
Tổng công ty vận tải thủy - CTCP
Hà Nội
 • Thực hiện các công việc khác của phòng và cấp trên giao.
 • Cập nhật thường xuyên, kịp thời các văn bản, chính sách mới về kế toán, thuế, lao động, hải quan...
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Cung ứng Nhân lực Ho...
Hà Nội
 • Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán theo chuẩn mực kế toán và đặc thù của Công ty.
 • Hạch toán các khoản chi phí của Công ty.
 • + Phụ cấp, trợ cấp hàng tháng.
Thời Trang Lyra
Hà Nội
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng Đặc biệt excel;
 • Các công việc khác được Trưởng phòng, Giám đốc giao phó.
 • Lập chứng từ thu – chi, ủy nhiệm chi cho các khoản…
Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Việt Hồng
Hà Nội
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng (đặc biệt là excel).
 • Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó…