Nhân Viên Văn Phòng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 64 jobs
 • Cơ chế lương thưởng linh hoạt và khuyến khích sự phát triển của mỗi cá nhân.
 • Tham gia vận hành sản phẩm Tập Kích.
 • Lên kế hoạch vận hành và update cho sản phẩm.
 • Hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng công ty:
 • Nguyễn Đức Cường – Phòng Tổ chức Hành chính (Email:
 • Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ liên quan;
 • Thành thạo tin học văn phòng.
 • Hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng công ty:
 • Nguyễn Đức Cường – Phòng Tổ chức Hành chính (Email:
 • Nhiệt tình, cẩn thận và chu đáo.
 • Hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng công ty:
 • Nguyễn Đức Cường – Phòng Tổ chức Hành chính (Email:
 • Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ liên quan;
 • Hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng công ty:
 • Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ liên quan;
 • Hồ sơ gửi về Trần Thị Thúy Hà - Phòng Tổ chức hành chính (email:
 • Hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng công ty:
 • Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ liên quan;
 • Hồ sơ gửi về Trần Thị Thúy Hà - Phòng Tổ chức hành chính (email:
 • Hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng công ty:
 • Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ liên quan;
 • Hồ sơ gửi về Trần Thị Thúy Hà - Phòng Tổ chức hành chính (email:
 • Thành thạo tin học văn phòng.
 • Hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng công ty:
 • Đề xuất các hình thức khuyến khích nhân sự.
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm.
 • Hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng công ty:
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và internet.
 • Lưu trữ và cập nhật các thông tin đào tạo của nhân viên trong công…
 • Hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng công ty:
 • Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp trường Ngoại Thương.
 • Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ liên quan;