Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Văn Phòng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • PHÒNG NHÂN SỰ - CÔNG TY GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG.
  • Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;
  • PCC1 Ba La, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội.
» Create your CV - It only takes a few seconds